hit counter joomla

Activiteiten

 

VT2016nj

De Protestantse Gemeente Alkmaar organiseert diverse activiteiten. Taakgroep Vorming en Toerusting geeft tweemaal per jaar een folder uit met het activiteitenprogramma. Het programma omvat cursussen, kringen, films en andere activieiten zoals gezamenlijk museumbezoek. De folder wordt bij de gemeenteleden thuisbezorgd en er zijn exemplaren in de kerkgebouwen beschikbaar. Klik op de afbeelding om de folder te downloaden.

Activiteiten

Kijk voor alle activiteiten in de agenda.

Stilstaan op woensdag

Vanaf 1 november starten we weer wekelijks met ‘Stilstaan op woensdag’. We laten ons inspireren door een bijbeltekst, een lied en/of een gebed. Een half uur om stil te worden, tot rust te komen, ruimte te maken in jezelf voor God.

Lees meer...

Kerstwandeling 2017

Vrijdag 15 december gaat de achtste kerstwandeling van start. De wandeling gaat langs 6 locaties:

Lees meer...

Kerstmiddag

Het is een goede traditie van de diaconie een kerstmiddag te organiseren. Wij nodigen u allen uit, Alkmaarbreed, op 19 december a.s. in de Vrijheidskerk. Zoals gewoonlijk is er vanaf 14.00 uur koffie/thee met iets lekkers. Daarna volgen wij dan een kerstliturgie, waarin de aloude kerstliederen gezongen worden.

Lees meer...

Leeskring Oudorp

boekWoensdag 20 december komt de leeskring (we zijn een elftal) weer bij elkaar in de Wijkplaats. Het boek dat op tafel ligt is ‘De acht bergen’ van Paolo Cognetti. Een prachtig bekroond verhaal over vriendschap tussen twee jongens uit verschillende milieus, zich afspelend in de Italiaans Dolomieten.

Lees meer...

Kerstnachtdienst in De Terp

Het gaat een mooie avond worden op 24 december want De Terp wordt weer even kerk! Er zal prachtige kerstversiering zijn van Mariet en Anita en Dorien zijn gastvrouwen en Roelf de koster. Dat gaat allemaal goedkomen. Er komen meerdere muzikale bijdragen, van trompet tot sax en percussie piano en orgel en Alinde Broersen zingt solo oude en nieuwe liederen. Maar aan samenzang zal het ook niet ontbreken.

Lees meer...

Kerstnachtdienst in de Grote Kerk

Dit jaar is er ook weer de traditionele kerstnachtdienst in de Grote Kerk.
Voorganger: Ds. Niels Gillebaard, De Rijp
Organist: Pieter van Dijk
Lectoren: Wietske Postma, Arianne Hartenberg
Met medewerking van: Stedelijk Harmonieorkest o.l.v. André Elders
22:00 uur orgelspel door Pieter van Dijk
22:15 uur samenzang
22:30 uur aanvang dienst.

Nineveh, hoofdstad van een wereldrijk

Een middagexcursie opvrijdag 29 december naar de Nineveh-tentoonstelling in Leiden

In de kerstvakantie bezoeken we bij voldoende belangstelling de tentoonstelling ‘Nineveh, hoofdstad van een wereldrijk’ in het Leidse Rijksmuseum van Oudheden.

Lees meer...

Parenting Course

Vanaf 10 januari. Opvoeden is een uitdaging, zelfs als er niets aan de hand is in je gezin. Hoe pak jij het thuis aan en hoe doen anderen dat? Kan het ook beter of makkelijker? Ontdek het samen met andere ouders bij de Parenting Course. De cursus geeft ouders een inspirerende en motiverende methode om met de opvoeding aan de slag te gaan en is voor ouders van 1- tot 11-jarigen.

Lees meer...

Pastorale avond me-too

Op 15 januari. Het kan haast niemand ontgaan zijn het afgelopen jaar: de verhalen rond me-too worden veelvuldig gedeeld op vele media. Dit kan de pijn van eigen nare ervaringen naar boven halen. Daarom is er op maandagavond 15 januari 2018 een pastorale avond, aanvang 19:30, in de Blije Mare.

Lees meer...

Visitatie

Op maandag 22 januari komen ds. R.J. Kooiman (Hoorn) en mevrouw B.J. Vogel-v.d. Hoek (Blokker) ons bezoeken in het kader van de vierjaarlijkse visitatie.
Het doel van de visitatie wordt zo onder woorden gebracht:
De visitatie heeft ten doel de opbouw van de gemeente en betreft het geestelijk leven, het gehoor geven aan de roeping van de gemeente en de vervulling van ambten en bedieningen.

Lees meer...

Verbindende Communicatie

Basistraining vanaf 2 februari.
“Praten en ons bewust worden van hoe we met onszelf en met de ander omgaan vanuit mededogen en compassie”, gebaseerd op het gedachtegoed van Marshall Rosenberg.

Verbindende Communicatie is geworteld in de intentie om relaties op te bouwen op basis van gelijkwaardigheid, zonder elkaar te veroordelen, straffen of belonen.

Lees meer...

Alphacursus

Alvast een eerste aankondiging. Op 5 februari start op maandagavond in de Blije Mare de Alphacursus. Dit is een cursus om meer te weten te komen over geloven en hoe je daar zelf in staat. De cursus kan een eerste kennismaking zijn en kan echt iets zijn voor je buren of kennissen die geïnteresseerd zijn in geloven.

Lees meer...

Geen Bach zonder Luther

Muzikale lezing 10 maart. 
Steeds vaker wordt in de veertigdagentijd de Matthäuspassion van Johann Sebastian Bach ten gehore gebracht en bezocht. Wat veel luisteraars en zangers niet weten, is dat Bach zich rechtstreeks op Maarten Luther heeft gebaseerd.

Lees meer...

Bijbelkring

Deze groep bespreekt maandelijks met elkaar de teksten die in het Evangelisch-Luthers Dagboek aangegeven staan voor de eerstkomende zondag na de bijeenkomst van de groep. De groep wil samen naar de bijbelteksten luisteren en wisselt gedachten hierover uit.

Lees meer...

Stiltekring

Maandelijks “De lange weg terug, eigen ritme, eigen tijd, geen beweging noch snelheid, louter zijn en wachten op Hem.” Meditatie leidt je op de weg naar binnen. Bereid zijn om stil te worden, te blijven bij wat er is en je te richten op de ruimte van de Eeuwige.

Lees meer...

Leeskring Oudorp

Elke twee maanden een boek lezen en daar samen over nadenken en spreken? Dat kan in de Wijkplaats in Oudorp. Bij toerbeurt leidt één van de deelnemers de avond in. De ervaring is dat de bij elkaar gevoegde indrukken een boek rijker maken. En dat schept een onderlinge band.

Lees meer...

Binnenkort...

 
 15 dec 2017  18:30 uur:
Kerstwandeling
 
 15 dec 2017  19:30 uur:
Vrijdagavondclub
 
 16 dec 2017  19:00 uur:
Volkskerstzang
 
 16 dec 2017  20:00 uur:
Kerstconcert Gospelkoor Joy
 
 17 dec 2017  15:00 uur:
Inloopmiddag De Wijkplaats
 
 19 dec 2017  14:00 uur:
Kerstmiddag
 
 20 dec 2017  19:30 uur:
Stilstaan op woensdag
 
 20 dec 2017  20:00 uur:
Leeskring Oudorp
 
 21 dec 2017  14:30 uur:
Stiltekring
 
 24 dec 2017  19:00 uur:
Surinaamse Kerstviering - Kresnetieviering
 
 24 dec 2017  21:00 uur:
Kerstnachtdienst in De Terp
 
 24 dec 2017  22:00 uur:
Kerstnachtdienst in de Grote Kerk
 
 29 dec 2017
Nineveh, hoofdstad van een wereldrijk
 
 10 jan 2018  14:00 uur:
Inloopmiddag Westerhout
 
 10 jan 2018  20:00 uur:
Parenting Course
 
 15 jan 2018  19:30 uur:
Pastorale avond me-too
 
 18 jan 2018  14:30 uur:
Stiltekring
 
 21 jan 2018  15:00 uur:
Inloopmiddag De Wijkplaats
 
 22 jan 2018  19:00 uur:
Visitatie
 
 28 jan 2018  16:00 uur:
Bach-cantate in Witte Kerk
 
 02 feb 2018  10:00 uur:
Verbindende communicatie
 
 05 feb 2018  20:00 uur:
Alphacursus
 
 07 feb 2018  14:00 uur:
Inloopmiddag Westerhout
 
 15 feb 2018  14:30 uur:
Stiltekring
 
 18 feb 2018  15:00 uur:
Inloopmiddag De Wijkplaats
 
 07 mrt 2018  14:00 uur:
Inloopmiddag Westerhout
 
 10 mrt 2018  14:30 uur:
Geen Bach zonder Luther
 
 15 mrt 2018  14:30 uur:
Stiltekring