hit counter joomla

Activiteiten

 

VT2016nj

De Protestantse Gemeente Alkmaar organiseert diverse activiteiten. Taakgroep Vorming en Toerusting geeft tweemaal per jaar een folder uit met het activiteitenprogramma. Het programma omvat cursussen, kringen, films en andere activieiten zoals gezamenlijk museumbezoek. De folder wordt bij de gemeenteleden thuisbezorgd en er zijn exemplaren in de kerkgebouwen beschikbaar. Klik op de afbeelding om de folder te downloaden.

Activiteiten

Kijk voor alle activiteiten in de agenda.

Bijbelstudiegroep: doe mee

Er start een nieuwe bijbelstudiegroep in de sectie Noord. Zo’n groep is een goede gelegenheid om elkaar te leren kennen, het geloof te delen en elkaar tot steun te zijn. De groep draait zelfstandig, komt regelmatig bij elkaar en bespreekt bijvoorbeeld het boekje ‘Leven met de Psalmen’. Interesse? Laat het me weten.

Sibilla Verhagen

Tentoonstelling KinK

In wijkcentrum “Wijkwaard” kunt vanaf 14 maart tot eind april een aantal werken van Kunst in de Kerk (KinK) bekijken. De groep bestaat dit jaar 15 jaar. Door middel van deze expositie besteden we daar aandacht aan. U vindt werken van ons over de volgende onderwerpen: Gelijkenissen, Prediker, Sterke vrouwen, Schepping, christelijke Feestdagen, Het Onze Vader.

Van harte welkom.

Presentatie jaarrekeningen CvK en CvD

Na de dienst op 13 mei presenteren het College van Kerkrentmeester en het College van Diakenen in de Vrijheidskerk en in de Immanuelkerk de jaarrekeningen over 2017 aan de gemeente. Iedereen is van harte welkom de presentatie bij te wonen. De jaarrekeningen liggen op zondag 29 april en 6 mei ter inzage en een digitale versie kan in de week voor de presentatie opgevraagd worden bij het kerkelijk bureau.

Namens de kerkenraad

Benefitconcert met verloting

In de Lutherse kerk Oudegracht 187 Alkmaar t.b.v. van reparatie van het orgel.
“De laatste lood/tjes”
Zondagmiddag Cantate 29 april: ‘Zingen maakt alles lichter’.

Read more ...

Film: La vita è bella

Donderdag 3 mei: Een vader wordt tijdens de Tweede Wereldoorlog met zijn zoontje afgevoerd naar een concentratiekamp. Om het kind het vooruitzicht van een zekere dood te besparen, stelt hij de reis voor als een spel. De man gelooft er in dat hij de geestelijke gezondheid van zijn zoontje kan redden en gaat vastbesloten door met toneelspelen. Ook als ze in het kamp zijn blijft hij zijn zoon voorhouden dat er niks ernstigs aan de hand is.

Read more ...

Voorbereiding kathedralenreis

Op woensdag 16 mei zijn de deelnemers aan de kathedralenreis-van-september welkom in de Vrijheidskerk voor een eerste voorbereidingsavond. We beginnen om 19.30 uur en zullen hoog opgeven van de gotiek. Wat kenmerkt deze bouwstijl? Hoe speelt het licht door de ramen? Is een kerkgebouw meer dan een huis voor mensen? Ook een geschenk aan God? Gevelbeelden spreken ons aan en zeggen ons dat een versteend hart zacht wordt door Christus’ liefde en kloppen gaat door de Geest die leven doet.

Mannenkoor St Mary's Cathedral Lay Clerks

Dit koor uit Sydney treedt op tweede pinksterdag, 21 mei 17.00 uur op in de Lutherse Kerk. Orgelbegeleiding is door Pieter van Dijk.
Het in 1818 opgerichte koor heeft zich in de loop der tijd gespecialiseerd in het zingen van meerstemmige liederen uit de middeleeuwen en de renaissence van componisten zoals Palestrina en Victoria, en van geestelijke muziek van hedendaagse componisten.

Read more ...

Feestweek van de Oecumene 2018

duifHet is alweer een traditie geworden: het vieren van de Oecumene in de week na Pinksteren. Verbonden door het thema "Het verstaan van de andere/Ander" worden deze week, van 21 t/m 27 mei, meerdere activiteiten georganiseerd.
Het programma voor deze week  is:

Read more ...

De ecologische encycliek van paus Franciscus

Op 24 mei. De publicatie van de encycliek ‘Laudato Si’ (Geprezen zijt Gij) enkele jaren terug, was een gebeurtenis van belang. De paus stelde zich met deze rondzendbrief ten doel ‘met allen in dialoog te treden betreffende ons gemeenschappelijke huis’ (de aarde). Hij richt zich ‘tot iedereen die deze planeet bewoont’ om ‘een nieuwe dialoog aan te gaan over de wijze waarop wij bouwen aan de toekomst van de planeet’.

Read more ...

Leeskring Oudorp

BoekcoverAfgelopen bijeenkomst bespraken we het intrigerende boek van Tommy Wieringa ‘De Heilige Rita’. De schrijver noemde zichzelf in een interview ‘de meest gelovige ongelovige’. Het verhaal is somber en verwijst naar de grond van ons bestaan: wie kent je eigenlijk? Boeiend van zo’n kring is dat iedereen iets aan leeservaring toevoegt. Volgende bijeenkomst is 29 mei in de Wijkplaats, 20 uur.

Read more ...

Bijbelkring

Deze groep bespreekt maandelijks met elkaar de teksten die in het Evangelisch-Luthers Dagboek aangegeven staan voor de eerstkomende zondag na de bijeenkomst van de groep. De groep wil samen naar de bijbelteksten luisteren en wisselt gedachten hierover uit.

Read more ...

Stiltekring

Vanaf 16 januari. Bereid zijn om stil te worden, te blijven bij wat er is en je te richten op de ruimte van de Eeuwige. We mediteren samen gezeten in een kring, na een korte inleiding zittend en meditatief wandelend in de kerkzaal. Daarna drinken we een kop thee en wisselen we ervaringen uit. Ervaring in mediteren is niet nodig.

Read more ...

Zomerschool 2018

Vanaf 13 augustus. Er is geen andere mogelijkheid dan moed', mystieke teksten voor mensen van nu door vrouwen van geloof: Simone Weil, Etty Hillesum, Dorothee Sölle, Ida Gerhardt en Mariade Groot. Nadere informatie volgt in Samen Verder en op www.pg-alkmaar.nl.

Read more ...

Gemeentereis ‘Waar gouden de portalen zijn’

In september gaan we op kerkenpad! Ja, op kathedralenreis. Een week lang zullen we de ontwikkeling van de Franse gotiek bestuderen door de mooiste kerken van Frankrijk van buiten en van binnen te bekijken.

Read more ...

Binnenkort...

 
 28 Apr 2018
Lutherreis
 
 29 Apr 2018  11:30 uur:
Benefitconcert en verloting
 
 03 May 2018  18:30 uur:
Film: La vita è bella
 
 09 May 2018  14:00 uur:
Inloopmiddag Westerhout
 
 13 May 2018  11:00 uur:
Presentatie Jaarrekeningen CVK en CvD
 
 16 May 2018  19:30 uur:
Voorbereidingsavond kathedralenreis
 
 20 May 2018  15:00 uur:
Inloopmiddag De Wijkplaats
 
 21 May 2018
Feestweek van de Oecumene
 
 21 May 2018  17:00 uur:
Mannenkoor St Mary's Cathedral Lay Clerks
 
 22 May 2018
Feestweek van de Oecumene
 
 23 May 2018
Feestweek van de Oecumene
 
 24 May 2018
Feestweek van de Oecumene
 
 24 May 2018  20:00 uur:
De ecologische encycliek van paus Franciscus
 
 25 May 2018
Feestweek van de Oecumene
 
 26 May 2018
Feestweek van de Oecumene
 
 27 May 2018
Feestweek van de Oecumene
 
 29 May 2018  20:00 uur:
Leeskring Oudorp
 
 03 Jun 2018  16:00 uur:
Peuterkerk
 
 06 Jun 2018  14:00 uur:
Inloopmiddag Westerhout
 
 14 Jun 2018  10:00 uur:
Masterclasses revisie NBV