hit counter joomla
Folder Kerkbalans 2018

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.

anbi logo

Taakgroepen en financiën

geldkistVanaf 1 januari 2013 gaan we de financiële gang van zaken met betrekking tot de ingestelde taakgroepen administratief verder stroomlijnen. Met de gewijzigde organisatievorm is ook een nieuw model gekomen voor de financiële gang van zaken.
Vanuit een wijkindeling met wijkpenningmeester(es) werken we nu met een taakgroepenstructuur.
Omdat besloten is tot één gemeente zonder wijken zullen de gelden ook op een andere manier worden verdeeld.
De giften die u voor een specifiek doel wilt bestemmen kunt u vanaf 1 januari a.s. op de u bekende wijze afdragen aan de u bekende penningmeester in uw sectie.


Gemaakte kosten kunt u – vergezeld van aankoopbonnen of nota's - declareren via een door de taakgroep communicatie ontwikkeld formulier.
Na inlevering bij de financiële taakgroepmedewerker kunt u, onder normale omstandigheden, na een week het geld tegemoet zien.
De taakgroepen hebben ieder voor de bij de groep behorende taak een eigen begroting waarop een budget is vastgesteld.
In de centrale administratie wordt bijgehouden hoe de budgetontwikkeling verloopt.

Het College van Kerkrentmeesters