hit counter joomla

Komende vieringen

 
 29 Apr 2018  10:00 uur:
ds. F. van Melle, Oudorp
 
 06 May 2018  10:00 uur:
prop. J. de Vries, Alkmaar
 
 10 May 2018  10:00 uur:
dhr. G. Kluft
 
 13 May 2018  10:00 uur:
pastor A. Kozijn
 
 20 May 2018  10:00 uur:
ds. S. Verhagen

 

Andere diensten in het totaaloverzicht.


Donderdag 10 mei Hemelvaartsdag is er dienst om 10.00 uur in de Immanuelkerk.
Op deze dag is er een zangdienst, met een korte lezing en een gedicht.
Dus zing je graag kom dan naar deze dienst.
De voorganger is : Gerard Kluft

 

facebook

Stoelgang

Even iets over de voortgang van de stoelen in de Immanuëlkerk, want we hebben niet stil gezeten. De diverse acties van de afgelopen tijden hebben ongeveer 8500.- euro opgebracht. Daarbij was ook een anonieme gift van 250.- euro. Hartelijk dank. Er zijn ook nog liggende gelden van een erfenis van een aantal jaren terug, waarvan een gedeelte voor de stoelen gebruikt mag worden.

Dit legaat was geoormerkt voor De Blije Mare. Er is overleg geweest met het sectieteam Alkmaar Noord en met het College van Kerkrentmeesters. Beide hebben aangegeven het onderzoek voort te zetten en met een offerte te komen. Een aantal gemeenteleden hebben vervolgens een bezoek gebracht aan een tweetal projectinrichters en aan een stoelenfabrikant in Culemborg. Uit een hoeveelheid stoelen is een voorlopige selectie gemaakt. Van de geselecteerde stoelen is bij twee bedrijven een offerte aangevraagd. Hierover wordt nog verder onderhandeld. Het voorlopige plan is dat de stoelen in het middenvak, dus recht voor het liturgisch centrum, zullen worden voorzien van armleuningen en gestoffeerde zitting. De stoelen in de andere vakken krijgen geen armleuningen. Wel is het plan om verschillende van deze stoelen te voorzien van gestoffeerde zittingen. Er is nog geen keus gemaakt van de kleur van de stoelen of van de zittingen. Nadrukkelijk wordt gekeken naar de breedte van de stoelen. Binnenkort zullen enkele van de geselecteerde stoelen in de kerk worden opgesteld.

Namens de commissie,
Hans Tijse

wie is wie?


sibilla

Sibilla Verhagen, predikante
06 24 65 78 48
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.