hit counter joomla

Komende vieringen

 
 29 Apr 2018  10:00 uur:
ds. D.P. Jans
 
 06 May 2018  10:00 uur:
ds. F.E. van Roekel-Brouwer, Alkmaar
 
 13 May 2018  10:00 uur:
ds. D.P. Jans
 
 20 May 2018  10:00 uur:
ds. D.P. Jans

 

Hier staan alleen de diensten in
De Vrijheidskerk. Geen dienst vermeld?
Misschien is er een gezamenlijk dienst,
kijk in het totaaloverzicht.


Zondag 15 april Op het leesrooster staan in de tijd tussen Pasen en Pinksteren lezingen uit Genesis. Vandaag: Genesis 4: 1-16, 25-26, over de drie zonen van Adam en Eva.

 

Zondag 22 april Lezingen: Genesis 6: 1-4, over godenzonen, en Johannes 10: 11-16, over de Goede Herder.

 

Zondag 29 april Lezingen: Genesis 6: 5-21, over de gehoorzaamheid van Noach, en Johannes 15: 1-8, over de wijnstok en de ranken. We vieren samen avondmaal.

 

Donderdag 10 mei Hemelvaart. We komen samen in de Immanuelkerk. De Vrijheidskerk is gesloten.

 

Zondag 13 mei Genesis 9: 8-17, over het verbond na de vloed, en Johannes 17: 20-26, een deel van Jezus’ hogepriesterlijke gebed.

 

Zondag 20 mei Pinksteren. Lezingen: Genesis 11: 1-9, over de torenbouw van Babel en de spraakverwarring, en Handelingen 2: 1-13, over het spraakmakende Pinksterfeest. Begin van de ‘Week van de Oecumene’.

 

Zondag 27 mei Afsluiting ‘Week van de Oecumene’ met een feestelijke (uiteraard oecumenische) viering in de Grote Sint Laurenskerk.

Zondag 24 september Voorganger: proponent Jerke de Vries
Zondag 1 oktober Voorganger: ds. Nielspeter Jans
In het kader van Israëlzondag besteden we aandacht aan Grote Verzoendag (zie elders).
De kinderen die de basisschool en/of de kindernevendienst verlaten, krijgen de zegen.

Zondag 8 oktober Voorganger: ds. Nielspeter Jans.
Dienst voorbereid door de plaatselijke werkgroep Kerk en Dier. We speuren naar mensen in de Bijbel die respectvol omgaan met dieren. De laatste in die rij is de Eerste: Jezus, de Goede Herder.
Kinderen wordt gevraagd hun dierenknuffels én doopdozen mee te nemen. Na de dienst worden we in de Bijbelse tuin geleid. Ook komt er een kort verslag van de Groene Kerkendag (die op zaterdag 7 oktober plaatsvindt). ’s Middags organiseert de werkgroep een inloopmiddag. We kijken dan naar de indrukwekkende film Saisons. Zie voor nadere info elders.

Zondag 15 oktober Voorganger: ds. Nielspeter Jans
Zondag 22 oktober Voorganger: ds. Hittjo Hummelen
Zondag 29 oktober Voorgangers: pastor Albert Kozijn, ds. Nielspeter Jans en de tieners van Zuid
Viering heilig avondmaal. Dienst rondom het thema ‘Omzien naar elkaar’.
Aan u/jullie allen wordt gevraagd een bloemetje mee te nemen naar de kerk. We stellen dan (hopelijk) flinke boeketten samen, die naar verschillende zorgcentra zullen worden gebracht.
Goed om alvast te weten: op zondag 19 november is er een bijzondere viering: zangers o.l.v. Bert Rootmensen zullen met ons Iona-liederen zingen. Op het Schotse eiland Iona werd in 1938 een oecumenische gemeenschap gesticht die zoekt naar nieuwe manieren om het evangelie vorm te geven. Tientallen liederen van Iona behoren ondertussen tot de geloofsschat van mensen uit heel de wereld. In het volgende kerkblad meer informatie.
facebook

Data van de clubs

 

Woensdagmiddagclub

  • 31 junuari
  • 14 februari
  • 7 maart
  • 21 maart: palmpassenstokken versieren
  • 11 april

 

Vrijdagavondclub

  • 2 februari: schaatsen! 19:00 uur verzamelen bij De Meent
  • 16 februari
  • 9 maart
  • 23 maart: palmpasenstokken versieren
  • 13 april

Sectie Zuid - Vrijheidskerk

vrijheidskerkVrijheidskerk
Hobbemalaan 2a
1816 GD Alkmaar
072 - 511 09 36

 

 

 

 

 


50 jaar Vrijheidskerk - 1968-2018

Vrijheidskerk bestaat aanstaande mei 50 jaar. In het weekend van 30 juni / 1 juli willen we bij dit jubileum stilstaan. Het programma zal er in grote lijnen zo uitzien:

Read more ...

Daarom was deze tijd zo anders dan alle andere tijden!

In de afgelopen veertigdagentijd werden de vespers en de sobere maaltijden opnieuw goed bezocht. Even een moment van rust en bezinning midden in de week met aansluitend een goed gesprek aan tafel. Fluit en orgel deden ons mediteren. Soep en brood waren telkens voorhanden.

Read more ...

De jeugd van de Vrijheidskerk

Er is een nieuwe pagina op de website met informatie voor en over de jeugd van De Vrijheidskerk. Wat valt er allemaal te beleven voor de jeugd? De pagina is bereikbaar in het menu hierboven, onder Sectie Zuid.

 

Contactpersonen gezocht

Eerder heeft u kunnen lezen in een artikel van Albert Kozijn over een nieuw in te richten vorm van pastoraat. De werkgroep eredienst Zuid is daar druk mee bezig. Het plan heeft kans van slagen als ook u er aan mee wilt werken. Daarom doen we een dringend beroep op u. Wilt u contactpersoon worden voor vijf adressen? Een paar keer per jaar aanbellen en een bezoekje brengen bij mensen die ook lid zijn van uw kerk. Omzien naar elkaar, zomaar en bij lief en leed.

Read more ...

Wijkbijeenkomst wijk P

Het bezoekteam van wijk P organiseert op zaterdag 14 april 2018 van 15.00 uur-18.00 uur in de Vrijheidskerk een ontmoeting voor alle gemeenteleden die in wijk P (Bergermeer) wonen. Het belooft een talenten-ontmoetings-middag te worden. Welkom! Opgave: vóór 21 maart bij Judith van Belle (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of 06 40 59 69 96).

Kaarten kindernevendienst

In het kader van het veertigdagentijdproject (getiteld ‘Ik zorg voor jou’) hebben de kinderen van de kindernevendienst mooie tekeningen gemaakt. Bontgekleurd en prachtig mooi. Daar zijn 300 (!) ansichtkaarten (een beetje ouderwets woord…) van gemaakt en deze zijn door wandelende en fietsende gemeenteleden rondgebracht (bij -5 °C…). Oudere gemeenteleden hebben er eentje ontvangen. Een leuk idee! Dank jullie wel, kinderen en leiding, voor deze spontane actie. Tekenend voor onze gemeente.

Vester op...

'Venster op De Vrijheidskerk 2017 - 2018', de informatiegids van de Protestantse Gemeente te Alkmaar, sectie Alkmaar-Zuid is helemaal up-to-date gemaakt. 
In dit boekje treft u allerlei informatie aan over onze gemeente. 

Read more ...

Inloopmiddagen De Wijkplaats

Elke maand vindt er een inloopmiddag plaats in De Wijkplaats, georganiseerd door een enthousiast groepje dames. De middag wordt bezocht door een flinke groep mensen uit Oudorp, maar ook uit andere delen van de stad. De sfeer is altijd heel gezellig!

Read more ...

Inloopmiddagen Westerhout

Westerhout

Inloopmiddagen in Westerhout: van 14.00 – 16.00 uur. Ruimte 2 op de 2e verdieping, schuin tegenover de lift. Data: 10 januari, 7 februari, 7 maart, 4 april, 9 mei en 6 juni.

wie is wie?


nielspeter

Nielspeter Jans, predikant
072 515 76 25
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


albert

Albert Kozijn, ouderenpastor
06 30 38 17 91
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.