hit counter joomla

Komende vieringen

 
 29 Apr 2018  10:00 uur:
ds. D.P. Jans
 
 06 May 2018  10:00 uur:
ds. F.E. van Roekel-Brouwer, Alkmaar
 
 13 May 2018  10:00 uur:
ds. D.P. Jans
 
 20 May 2018  10:00 uur:
ds. D.P. Jans

 

Hier staan alleen de diensten in
De Vrijheidskerk. Geen dienst vermeld?
Misschien is er een gezamenlijk dienst,
kijk in het totaaloverzicht.


Zondag 15 april Op het leesrooster staan in de tijd tussen Pasen en Pinksteren lezingen uit Genesis. Vandaag: Genesis 4: 1-16, 25-26, over de drie zonen van Adam en Eva.

 

Zondag 22 april Lezingen: Genesis 6: 1-4, over godenzonen, en Johannes 10: 11-16, over de Goede Herder.

 

Zondag 29 april Lezingen: Genesis 6: 5-21, over de gehoorzaamheid van Noach, en Johannes 15: 1-8, over de wijnstok en de ranken. We vieren samen avondmaal.

 

Donderdag 10 mei Hemelvaart. We komen samen in de Immanuelkerk. De Vrijheidskerk is gesloten.

 

Zondag 13 mei Genesis 9: 8-17, over het verbond na de vloed, en Johannes 17: 20-26, een deel van Jezus’ hogepriesterlijke gebed.

 

Zondag 20 mei Pinksteren. Lezingen: Genesis 11: 1-9, over de torenbouw van Babel en de spraakverwarring, en Handelingen 2: 1-13, over het spraakmakende Pinksterfeest. Begin van de ‘Week van de Oecumene’.

 

Zondag 27 mei Afsluiting ‘Week van de Oecumene’ met een feestelijke (uiteraard oecumenische) viering in de Grote Sint Laurenskerk.

Zondag 24 september Voorganger: proponent Jerke de Vries
Zondag 1 oktober Voorganger: ds. Nielspeter Jans
In het kader van Israëlzondag besteden we aandacht aan Grote Verzoendag (zie elders).
De kinderen die de basisschool en/of de kindernevendienst verlaten, krijgen de zegen.

Zondag 8 oktober Voorganger: ds. Nielspeter Jans.
Dienst voorbereid door de plaatselijke werkgroep Kerk en Dier. We speuren naar mensen in de Bijbel die respectvol omgaan met dieren. De laatste in die rij is de Eerste: Jezus, de Goede Herder.
Kinderen wordt gevraagd hun dierenknuffels én doopdozen mee te nemen. Na de dienst worden we in de Bijbelse tuin geleid. Ook komt er een kort verslag van de Groene Kerkendag (die op zaterdag 7 oktober plaatsvindt). ’s Middags organiseert de werkgroep een inloopmiddag. We kijken dan naar de indrukwekkende film Saisons. Zie voor nadere info elders.

Zondag 15 oktober Voorganger: ds. Nielspeter Jans
Zondag 22 oktober Voorganger: ds. Hittjo Hummelen
Zondag 29 oktober Voorgangers: pastor Albert Kozijn, ds. Nielspeter Jans en de tieners van Zuid
Viering heilig avondmaal. Dienst rondom het thema ‘Omzien naar elkaar’.
Aan u/jullie allen wordt gevraagd een bloemetje mee te nemen naar de kerk. We stellen dan (hopelijk) flinke boeketten samen, die naar verschillende zorgcentra zullen worden gebracht.
Goed om alvast te weten: op zondag 19 november is er een bijzondere viering: zangers o.l.v. Bert Rootmensen zullen met ons Iona-liederen zingen. Op het Schotse eiland Iona werd in 1938 een oecumenische gemeenschap gesticht die zoekt naar nieuwe manieren om het evangelie vorm te geven. Tientallen liederen van Iona behoren ondertussen tot de geloofsschat van mensen uit heel de wereld. In het volgende kerkblad meer informatie.
facebook

Data van de clubs

 

Woensdagmiddagclub

  • 31 junuari
  • 14 februari
  • 7 maart
  • 21 maart: palmpassenstokken versieren
  • 11 april

 

Vrijdagavondclub

  • 2 februari: schaatsen! 19:00 uur verzamelen bij De Meent
  • 16 februari
  • 9 maart
  • 23 maart: palmpasenstokken versieren
  • 13 april

Daarom was deze tijd zo anders dan alle andere tijden!

In de afgelopen veertigdagentijd werden de vespers en de sobere maaltijden opnieuw goed bezocht. Even een moment van rust en bezinning midden in de week met aansluitend een goed gesprek aan tafel. Fluit en orgel deden ons mediteren. Soep en brood waren telkens voorhanden.

Op Witte Donderdag trokken we naar de Lutherse Kerk, waar een maaltijd voor ons klaarstond. Jammer, dat er gemeenteleden waren die deze kans aan zich voorbij lieten gaan…, want het was er goed toeven. We waren in een huis van vrede en het goede viel ons toe.

Op Goede Vrijdag zong het Vocaal Ensemble onder leiding van Bert Rootmensen de passie van Johannes. Aangrijpend was het. Golgota was de plaats delict. Het Beklag van God wees ons op onze eigen verantwoordelijkheid.

Op Stille Zaterdag werd de paaskaars zingend binnengedragen en deelden we het licht. Zangers uit de gemeente onder leiding van Cor Docter zongen dat het een lust was. Brood en wijn gingen rond. We beloofden alles af te wijzen wat Gods heil in de weg staat. De donkere nacht moest capituleren voor Christus’ overwinnend licht. De kerk is een huis van bewaring waarin verhalen over redding en opstanding bewaard worden voor al de kinderen van Gods toekomst.

Op paasmorgen blies Soli Deo Gloria de vreugde in onze oren. We bogen ons over de woorden van de engel, dat we naar Galilea moesten gaan. Galilea: leefplek en startpunt. Het bleek de plek te zijn waar je thuishoort – je eigen omgeving waar je werk mag maken van je geloof – en waar de verhalen opnieuw beginnen, áltijd opnieuw beginnen. Denk je aan het eind te zijn, dan zet Jezus je weer aan het begin. En ga je met Hem opnieuw op pad.

Dank aan allen die zich (op welke wijze dan ook) extra inspanden om de vieringen en ontmoetingen glans en gloed te geven.
Nielspeter Jans

wie is wie?


nielspeter

Nielspeter Jans, predikant
072 515 76 25
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


albert

Albert Kozijn, ouderenpastor
06 30 38 17 91
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.