hit counter joomla

Komende vieringen

 
 29 Apr 2018  10:00 uur:
ds. D.P. Jans
 
 06 May 2018  10:00 uur:
ds. F.E. van Roekel-Brouwer, Alkmaar
 
 13 May 2018  10:00 uur:
ds. D.P. Jans
 
 20 May 2018  10:00 uur:
ds. D.P. Jans

 

Hier staan alleen de diensten in
De Vrijheidskerk. Geen dienst vermeld?
Misschien is er een gezamenlijk dienst,
kijk in het totaaloverzicht.


Zondag 15 april Op het leesrooster staan in de tijd tussen Pasen en Pinksteren lezingen uit Genesis. Vandaag: Genesis 4: 1-16, 25-26, over de drie zonen van Adam en Eva.

 

Zondag 22 april Lezingen: Genesis 6: 1-4, over godenzonen, en Johannes 10: 11-16, over de Goede Herder.

 

Zondag 29 april Lezingen: Genesis 6: 5-21, over de gehoorzaamheid van Noach, en Johannes 15: 1-8, over de wijnstok en de ranken. We vieren samen avondmaal.

 

Donderdag 10 mei Hemelvaart. We komen samen in de Immanuelkerk. De Vrijheidskerk is gesloten.

 

Zondag 13 mei Genesis 9: 8-17, over het verbond na de vloed, en Johannes 17: 20-26, een deel van Jezus’ hogepriesterlijke gebed.

 

Zondag 20 mei Pinksteren. Lezingen: Genesis 11: 1-9, over de torenbouw van Babel en de spraakverwarring, en Handelingen 2: 1-13, over het spraakmakende Pinksterfeest. Begin van de ‘Week van de Oecumene’.

 

Zondag 27 mei Afsluiting ‘Week van de Oecumene’ met een feestelijke (uiteraard oecumenische) viering in de Grote Sint Laurenskerk.

Zondag 24 september Voorganger: proponent Jerke de Vries
Zondag 1 oktober Voorganger: ds. Nielspeter Jans
In het kader van Israëlzondag besteden we aandacht aan Grote Verzoendag (zie elders).
De kinderen die de basisschool en/of de kindernevendienst verlaten, krijgen de zegen.

Zondag 8 oktober Voorganger: ds. Nielspeter Jans.
Dienst voorbereid door de plaatselijke werkgroep Kerk en Dier. We speuren naar mensen in de Bijbel die respectvol omgaan met dieren. De laatste in die rij is de Eerste: Jezus, de Goede Herder.
Kinderen wordt gevraagd hun dierenknuffels én doopdozen mee te nemen. Na de dienst worden we in de Bijbelse tuin geleid. Ook komt er een kort verslag van de Groene Kerkendag (die op zaterdag 7 oktober plaatsvindt). ’s Middags organiseert de werkgroep een inloopmiddag. We kijken dan naar de indrukwekkende film Saisons. Zie voor nadere info elders.

Zondag 15 oktober Voorganger: ds. Nielspeter Jans
Zondag 22 oktober Voorganger: ds. Hittjo Hummelen
Zondag 29 oktober Voorgangers: pastor Albert Kozijn, ds. Nielspeter Jans en de tieners van Zuid
Viering heilig avondmaal. Dienst rondom het thema ‘Omzien naar elkaar’.
Aan u/jullie allen wordt gevraagd een bloemetje mee te nemen naar de kerk. We stellen dan (hopelijk) flinke boeketten samen, die naar verschillende zorgcentra zullen worden gebracht.
Goed om alvast te weten: op zondag 19 november is er een bijzondere viering: zangers o.l.v. Bert Rootmensen zullen met ons Iona-liederen zingen. Op het Schotse eiland Iona werd in 1938 een oecumenische gemeenschap gesticht die zoekt naar nieuwe manieren om het evangelie vorm te geven. Tientallen liederen van Iona behoren ondertussen tot de geloofsschat van mensen uit heel de wereld. In het volgende kerkblad meer informatie.
facebook

Data van de clubs

 

Woensdagmiddagclub

 • 31 junuari
 • 14 februari
 • 7 maart
 • 21 maart: palmpassenstokken versieren
 • 11 april

 

Vrijdagavondclub

 • 2 februari: schaatsen! 19:00 uur verzamelen bij De Meent
 • 16 februari
 • 9 maart
 • 23 maart: palmpasenstokken versieren
 • 13 april

50 jaar Vrijheidskerk - 1968-2018

Vrijheidskerk bestaat aanstaande mei 50 jaar. In het weekend van 30 juni / 1 juli willen we bij dit jubileum stilstaan. Het programma zal er in grote lijnen zo uitzien:

Op zaterdag 30 juni starten we om 14.00 uur met een middaggebed, waarna de hernieuwde bijbelse tuin wordt geopend en kan worden bekeken.
Na koffie/thee/limonade kan een expositie met foto’s van vroeger en nu en een aantal (nog te maken) interviewfilmpjes worden bekeken. Ten behoeve van de foto-expositie kunt u leuke, mooie foto’s ter beschikking stellen, bij voorkeur digitaal en voorzien van enige begeleidende tekst + jaartal.
De middag zal worden afgesloten met een zogenaamde Wereldmaaltijd voor allen, inclusief de buurtbewoners. Wie aan de bereiding mee wil werken is van harte welkom.

Op zondag 1 juli is er om 10.00 uur een dankdienst met als centraal punt een grote kijkdoos, verbeeldende al wat wel en niet in de kerk thuishoort. Dit is gekoppeld aan het jaarthema: ‘De kerk van Gods / onze dromen’. Voor de invulling worden (etalage)poppen gebruikt, waarvoor nog aankleding is gewenst, denk aan kleding, bv een krijtstreeppak, een uniform, kinderkleding, hoedjes, schoeisel en zo mogelijk pruiken.
Na de dienst volgt een nazit met ‘aangeklede’ koffie / thee / limonade.
Als u rond het thema een bijdrage heeft die u wilt delen, is deze van harte welkom. Bij voldoende aanbod is hier mogelijk een (zomer)boekje uit samen te stellen. We zijn benieuwd hoe u de kerk van uw dromen beschrijft of uittekent.

Het logo ‘alle mensen rond de vijf broden en twee vissen’ willen we op groot formaat invullen met de gezichten van zo veel mogelijk gemeenteleden. Wie daar aan mee wil doen kan op de zondagen 22 en 29 april en 6 mei na de dienst in één der zalen een (pas)foto van zich laten maken.

Voor de invulling van de dienst is al een hele lijst aan droomliederen bijeengezocht. Ter ondersteuning wordt weer een zanggroep gevormd, waarvoor u zich kunt aanmelden. We kunnen alle stemmen gebruiken. Op de zondagen 10, 17 en 24 juni zal er na de dienst worden geoefend.

De organisatiecommissie bestaat uit Akke Wiersma, Edith van Tiel, Geertje Visser, Steve Geel, Edwin Wiggelinkhuizen, Nielspeter Jans, Albert Kozijn en Cor Docter. Bij hen kunt u vragen stellen, u aanmelden, bijdragen inleveren of laten ophalen.
Resumé:

 • Jeugd gevraagd voor het maken van interviewfilmpjes en het voorbereiden van de kijkdoos.
 • Aanleveren foto’s.
 • Op de foto op 22, 29 april of 6 mei.
 • Aanmelden zanggroep, oefenen op de zondagen 10, 17 en 24 juni na de dienst.
 • Aanleveren kleding etc. voor de inrichting van de kijkdoos.
 • Vrijwilligers gevraagd voor het bereiden van de wereldmaaltijd.
 • Aanleveren bijdragen tot een zomerboekje rond het thema ‘de kerk van Gods/onze dromen’.

Reageren kan reeds bij bovengenoemde commissieleden, tzt zullen ook intekenlijsten worden neergelegd.

De commissie

wie is wie?


nielspeter

Nielspeter Jans, predikant
072 515 76 25
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


albert

Albert Kozijn, ouderenpastor
06 30 38 17 91
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.