hit counter joomla

Komende vieringen

 
 03 Jun 2018  10:00 uur:
ds. N.W. Visser, Noord-Scharwoude
 
 10 Jun 2018  10:00 uur:
ds. L.T. Witkamp, Vinkeveen
 
 17 Jun 2018  10:00 uur:
ds. D.P. Jans

 

Hier staan alleen de diensten in
De Vrijheidskerk. Geen dienst vermeld?
Misschien is er een gezamenlijk dienst,
kijk in het totaaloverzicht.


Donderdag 10 mei Hemelvaart. We komen samen in de Immanuelkerk. De Vrijheidskerk is gesloten.

 

Zondag 13 mei Genesis 9: 8-17, over het verbond na de vloed, en Johannes 17: 20-26, een deel van Jezus’ hogepriesterlijke gebed.

 

Zondag 20 mei Pinksteren. Thema: ‘Een heel talig feest’. Het zal op pinkstermorgen, naar aanleiding van de lezingen die op het leesrooster staan, allereerst gaan over de spraakverwarring die God deed ontstaan na de torenbouw van Babel. Is deze een straf voor de menselijke overmoed of juist een genade? Natuurlijk lezen we ook over het eerste Pinksterfeest, dat men elkaar weer kon verstaan. Wordt hier de straf uit Genesis opgeheven of wordt de genade-van-toen met Pinksteren juist versterkt? Met andere woorden: worden de mensen al dan niet één van taal? Hoe dit ook zij, Pinksteren is een ‘heel talig feest’!
Tijdens de kinderuitleg zal Lisette de Jongh de eerste lezing (over de torenbouw van Babel) in gebarentaal vertellen. Daarna lezen we dit schriftgedeelte. Ook de tweede lezing, het verhaal over het eerste Pinksterfeest in Jeruzalem (Handelingen 2) zal Lisette al gebarend vertellen. Blijken zal, dat het geschenk van de Geest een groots gebaar van God is.

 

Zondag 27 mei, 11.00 uur (!) Oecumenische viering in de Grote Kerk. De Vrijheidskerk is gesloten!

 

Zondag 17 juni Taizé-viering. We zingen bekende liederen uit de kloostergemeenschap Taizé en mediteren in stilte. Brood, wijn en druivensap delen we met elkaar.

Zondag 24 september Voorganger: proponent Jerke de Vries
Zondag 1 oktober Voorganger: ds. Nielspeter Jans
In het kader van Israëlzondag besteden we aandacht aan Grote Verzoendag (zie elders).
De kinderen die de basisschool en/of de kindernevendienst verlaten, krijgen de zegen.

Zondag 8 oktober Voorganger: ds. Nielspeter Jans.
Dienst voorbereid door de plaatselijke werkgroep Kerk en Dier. We speuren naar mensen in de Bijbel die respectvol omgaan met dieren. De laatste in die rij is de Eerste: Jezus, de Goede Herder.
Kinderen wordt gevraagd hun dierenknuffels én doopdozen mee te nemen. Na de dienst worden we in de Bijbelse tuin geleid. Ook komt er een kort verslag van de Groene Kerkendag (die op zaterdag 7 oktober plaatsvindt). ’s Middags organiseert de werkgroep een inloopmiddag. We kijken dan naar de indrukwekkende film Saisons. Zie voor nadere info elders.

Zondag 15 oktober Voorganger: ds. Nielspeter Jans
Zondag 22 oktober Voorganger: ds. Hittjo Hummelen
Zondag 29 oktober Voorgangers: pastor Albert Kozijn, ds. Nielspeter Jans en de tieners van Zuid
Viering heilig avondmaal. Dienst rondom het thema ‘Omzien naar elkaar’.
Aan u/jullie allen wordt gevraagd een bloemetje mee te nemen naar de kerk. We stellen dan (hopelijk) flinke boeketten samen, die naar verschillende zorgcentra zullen worden gebracht.
Goed om alvast te weten: op zondag 19 november is er een bijzondere viering: zangers o.l.v. Bert Rootmensen zullen met ons Iona-liederen zingen. Op het Schotse eiland Iona werd in 1938 een oecumenische gemeenschap gesticht die zoekt naar nieuwe manieren om het evangelie vorm te geven. Tientallen liederen van Iona behoren ondertussen tot de geloofsschat van mensen uit heel de wereld. In het volgende kerkblad meer informatie.
facebook

50 jaar Vrijheidskerk - 1968-2018

Zoals eerder is aangeduid bestaat de Vrijheidskerk deze maand 50 jaar.
In het weekend van 30 juni / 1 juli willen we bij dit jubileum stil staan. De voorbereidingen zijn in volle gang. We kunnen nog uw hulp gebruiken bij de volgende onderdelen:

  1. Ten behoeve van een foto-expositie kunt u leuke, mooie foto’s ter beschikking stellen, bij voorkeur digitaal en voorzien van enige begeleidende tekst + een jaartal.
  2. Op zaterdag 30 juni zal de middag worden afgesloten met een zogenaamde Wereldmaaltijd voor allen, inclusief de buurtbewoners. Wie aan de bereiding mee wil werken is van harte welkom.
  3. Op zondag 1 juli is er om 10.00 uur een dankdienst met als centraal punt een grote kijkdoos, verbeeldende al wat wel en niet in de kerk thuishoort. Voor de invulling worden (etalage)poppen gebruikt, waarvoor nog aankleding is gewenst, denk aan een uniform, een trouwjurk en een driedelig kostuum. Denk ook aan accessoires als een hark, een koffer, pruiken en hoofddeksels. Op 18 mei kunt u ‘s avonds in de Vrijheidskerk helpen aankleden.
  4. Als u rond het thema ‘De kerk van Gods / onze dromen’ een bijdrage heeft - in welke vorm dan ook - die u wilt delen, is deze van harte welkom. Hier wordt een zomerboekje uit samengesteld.
  5. Het logo ‘alle mensen rond de vijf broden en twee vissen’ gaan we op groot formaat invullen met de gezichten van zo veel mogelijk gemeenteleden. Wie niet in de gelegenheid was in de kerk een foto van zich te laten maken en er wel op wil staan kan ook een pasfoto aanleveren.
  6. Ter ondersteuning van de dienst op 1 juli wordt weer een zanggroep gevormd, waarvoor u zich kunt aanmelden. Op de zondagen 10, 17 en 24 juni zal er na de dienst worden geoefend.

De organisatiecommissie bestaat uit Akke Wiersma, Edith van Tiel, Geertje Visser, Steve Geel, Edwin Wiggelinkhuizen, Nielspeter Jans, Albert Kozijn en Cor Docter. Er is zeker iemand bij die u kent en die u weet te benaderen om uw vragen te stellen, u aan te melden, bijdragen in te leveren of te laten ophalen.

De commissie

wie is wie?


nielspeter

Nielspeter Jans, predikant
072 515 76 25
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


albert

Albert Kozijn, ouderenpastor
06 30 38 17 91
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.