hit counter joomla

We zijn volop bezig en inmiddels heeft ook Piet de Jager zich bij ons team gevoegd waar we blij mee zijn, we zijn nu met z’n zessen! Dat is een zegen.
We zijn dankbaar voor de fietsen die u weer aangeboden heeft en doen ons uiterste best om daar een goede bestemming voor te vinden. Dat lukt goed, hoewel er soms misbruik gemaakt wordt van de lage prijzen (10-20 euro) die we bij Enjoy HHW rekenen en mensen in de verleiding brengen die fietsen door te verkopen.

181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Gesloten

geslotenHet kerkelijk bureau gesloten is van donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag) tot en met 10 juni (2e pinksterdag)


Kopij Samen Verder

In verband met kraamverlof en vakantie van redactieleden sluit de inzending van de kopij voor het volgende nummer op woensdag 22 mei 18:00 uur.

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.

anbi logo

Help de kerken in Syrië

De diaconie gaat de komende twee jaar extra aandacht schenken aan de kerken in Syrië.
Zoals u weet zijn de gevolgen van de burgeroorlog gruwelijk geweest. Ook de kerken hebben daaronder geleden. Niet alleen zijn er kerkgebouwen verwoest of beschadigd, maar ook zijn de kerkgemeenschappen ontwricht, doordat er veel mensen gevlucht zijn.
Nu de rust in veel gebieden terugkeert, willen wij de kerken helpen met de wederopbouw. Die hulp strekt zich via de kerken ook uit naar de naaste omgeving.

De hulp wordt verstrekt via de zendingsprojecten van Kerk in Actie en wordt gegeven aan Syrische kerken, van orthodox tot protestant. Via de Syrische kerken krijgen mensen pastorale zorg, voedselpakketten, onderdak en onderwijs. Ook worden mensen geholpen weer een bestaan op te bouwen. Daarnaast ondersteunt Kerk in Actie de kerken door het geven van studiebeurzen voor theologie studenten.
De diaconie zal daarom dit jaar regelmatig voor dit doel collecteren. Ook de opbrengsten van de zendingsbus en de sobere maaltijden in Zuid gaan naar dit doel. U kunt voor dit doel natuurlijk ook uw gift over maken via rekening NL82 RABO 0376 4424 84 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Alkmaar.

[foto: Bidden in een verwoeste kerk - Valery Melnikov / Kerk in Actie]