hit counter joomla

We zijn volop bezig en inmiddels heeft ook Piet de Jager zich bij ons team gevoegd waar we blij mee zijn, we zijn nu met z’n zessen! Dat is een zegen.
We zijn dankbaar voor de fietsen die u weer aangeboden heeft en doen ons uiterste best om daar een goede bestemming voor te vinden. Dat lukt goed, hoewel er soms misbruik gemaakt wordt van de lage prijzen (10-20 euro) die we bij Enjoy HHW rekenen en mensen in de verleiding brengen die fietsen door te verkopen.

181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Gesloten

geslotenHet kerkelijk bureau gesloten is van donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag) tot en met 10 juni (2e pinksterdag)


Kopij Samen Verder

In verband met kraamverlof en vakantie van redactieleden sluit de inzending van de kopij voor het volgende nummer op woensdag 22 mei 18:00 uur.

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.

anbi logo

Verslag kathedralenreis

Verslag van de kathedralenreis onder leiding van Nielspeter Jans van 11 september tot en met 17 september 2018.
Na enige voorbereidingsavonden vertrok een aantal gemeenteleden van De Vrijheidskerk, aangevuld met enkele belangstellenden, naar Frankrijk. De organisatie was in handen van Paulusreizen.

We reisden in een grote KNVB touringcar, waarbij in Meerkerk een chauffeurswisseling plaatsvond en we verder gingen met Miep Siroo achter het stuur, die de bus vakkundig door soms smalle straten manoeuvreerde. Onze gids, Krzysztof Dobrowolski – Onclin, beijverde zich om ons in te leiden in de ontwikkeling van de bouwkunst, van de romaanse bouw naar de gotiek. Binnen de gotiek vond er ook een ontwikkeling plaats. Krzysztof loodste ons, dikwijls via de metro, door Parijs.

Het was een week vol indrukken. Majestueuze kathedralen rezen op in het landschap. We reisden van Lille (Notre Dame de la Treille, neo-gotiek) naar Le Raincy en kwamen 's avonds in Parijs aan, waar we drie dagen doorbrachten. We bezochten het Musée des Monuments Français en de kathedralen St. Denis, Notre Dame, Sainte Chapelle, St. Séverin en St. Eustache. 's Avonds wandelden we voor de Sacré Coeur, waar Parijs aan onze voeten lag.

Vrijdag, reden we naar Chartres, waar we de kathedraal, inclusief het beroemde labyrint, bewonderden. 's Avonds genoten we van het spectaculaire klank- en lichtspel, dat werd geprojecteerd op de voorgevel van de kathedraal.

Op zaterdag waren we in Reims en bezochten we, behalve de twee kathedralen (Notre Dame – met veel uitgebeelde engelen – en Saint Rémi) tevens het museum Palais du Tau.

Vervolgens arriveerden we op zondagmorgen in Laon, waar we in de kathedraal een dienst hebben meegemaakt. 's Middags was de kathedraal van Beauvais aan de beurt, die zo we hoorden, de hoogste had moeten worden, maar helaas gedeeltelijk is ingestort.
In de namiddag reden we naar Amiens, waar we opnieuw getuige mochten zijn van een klank- en lichtspel. Op de vertrekdag bevonden we ons in de kathedraal van Amiens, waar, naar men zei, het hoofd van Johannes de Doper bewaard zou zijn.

Het was een reis met alleen maar hoogtepunten. In St. Denis werd, in deze eerste gotische kerk, ons verteld over abt Suger, die via hoge ramen, zeer veel licht in de kerk heeft gebracht.
In Le Raincy las Nielspeter, in de moderne hallenkerk, een tekst voor van Dorothée Sölle.
We trokken verder en ervoeren hoe men in de 12e en 13e eeuw alles over had om prachtige beelden en ramen aan te laten brengen. Veel bijbelse figuren (en andere) – met hun attributen – trokken aan onze ogen voorbij.
In Laon werden ossen geëerd. Deze waren op de kerk afgebeeld, omdat zij indertijd al de karren met zware bouwstenen naar boven hebben getrokken in dit Middeleeuwse stadje. In de kerkdienst, die we bijwoonden, waren de lezingen uit Jesaja, Marcus en de brief van Jacobus. Een koordirigente gaf leiding aan de gemeentezang. Aan het eind werden de kinderen gepresenteerd, die na de dienst gedoopt zouden worden.

Tijdens de Franse revolutie en de beide wereldoorlogen is er veel vernield in de kathedralen, maar men zette zich in voor behoud en herstel (Viollet-le-Duc). Ook moderne kunstenaars voegden waardevolle glazen toe. We raakten onder de indruk van het raam van Marc Chagall in Reims, waar de kruisiging en het offer van Isaäk waren afgebeeld.
In Amiens konden we nog de polychromie zien bij de afsluiting van het koor (onthoofding van Johannes de Doper). Bij verreweg de meeste beelden zijn geen kleuren meer te onderscheiden. In Amiens werd tijdens het klank- en lichtspel juist met kleuren gespeeld.
Dit verslag doet geen recht aan alles wat we samen mochten beleven, het is te veel om op te noemen. Verzadigd keerden we huiswaarts, waar Doetie Jans en Tiny Veenstra ons bij de kerk opwachtten.

Uit een lied van de kerk in Laon: “Tout homme est une histoire sacrée: L'homme est à l'image de Dieu! Que tes oeuvres sont belles, Que tes oeuvres sont grandes! Seigneur, Seigneur tu nous combles de joie! C'est toi qui bâtis nos maisons; Veilleur, tu veilles sur la ville! Tu bénis chez nous les enfants, tu veux la paix à nos frontières! Tu tiens le registre des peuples; En toi chacun trouve ses sources!” (D. Rimaud, CNR, J. Berthier, studio S.M.)
Elk mens is een gewijde geschiedenis, de mens is het beeld van God. Wat zijn je werken mooi, wat zijn je werken groot! Heer, Heer, jij overstelpt ons met vreugde. Jij bent het, die onze huizen bouwt. Wachter, jij waakt over de stad! Jij zegent onze kinderen, jij wil vrede aan onze grenzen! Jij houdt de volken in het oog; In jou vindt ieder zijn bronnen!

Fennie Haan.