hit counter joomla

We zijn volop bezig en inmiddels heeft ook Piet de Jager zich bij ons team gevoegd waar we blij mee zijn, we zijn nu met z’n zessen! Dat is een zegen.
We zijn dankbaar voor de fietsen die u weer aangeboden heeft en doen ons uiterste best om daar een goede bestemming voor te vinden. Dat lukt goed, hoewel er soms misbruik gemaakt wordt van de lage prijzen (10-20 euro) die we bij Enjoy HHW rekenen en mensen in de verleiding brengen die fietsen door te verkopen.

181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Gesloten

geslotenHet kerkelijk bureau gesloten is van donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag) tot en met 10 juni (2e pinksterdag)


Kopij Samen Verder

In verband met kraamverlof en vakantie van redactieleden sluit de inzending van de kopij voor het volgende nummer op woensdag 22 mei 18:00 uur.

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.

anbi logo

ISBA zoekt nieuwe leden

Het ISBA (Interkerkelijk Sociaal Beraad Alkmaar) is bijna 35 jaar geleden opgericht door kerken en belangenorganisaties om de positie van mensen, die in financiële problemen zijn gekomen, te verbeteren. Versterking/uitbreiding van het team is gezien de gemiddelde leeftijd van ons team nodig, zodat het werk ook in de toekomst gecontinueerd kan worden.

Ons team bestaat uit 6 leden, waarvan 4 uitvoerende leden, die volgens rooster in tweetallen op de woensdagmorgen (10.30-12.30 uur) spreekuur houden tijdens het “open huis” van De Zwaan aan de Oudegracht 185 in Alkmaar. We komen elke twee maanden bij iemand thuis bij elkaar voor een overleg, doorgaans op een middag tussen 15.00-17.00 uur. Qua tijdsinvestering is het dus een overzichtelijke klus.
We zijn een groep mensen, die dit zinvolle vrijwilligerswerk met enthousiasme doet. We ondersteunen elkaar en leren van elkaar. Het geeft veel voldoening om te merken, dat je op een laagdrempelige manier, een aantal mensen toch een steun in de rug kunt geven door een advies, door bemiddeling of een verwijzing naar de juiste instanties. Soms kunnen we met een klein bedrag de ergste acute nood lenigen.

Als u meer wilt weten over het werk van het Isba en interesse heeft om u aan te melden, kunt u contact met onderstaande leden opnemen: Mariet Buren(072 515 39 78) of Johan Potter 072 515 46 54)

Namens het Isba.
Johan Potter