hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.

anbi logo

Had ik de Liefde niet

In augustus werkte ik mee als vrijwilliger in het team dat de maaltijden verzorgde van de Rabita (‘vriendenkring’) conferentie op de Kroeze Danne te Delden. Er waren zo’n 200 Arabischtalige christenen met een moslim achtergrond op het evenement, dat georganiseerd werd door de Stichting Evangelie en Moslims.

Het was hard werken om alles soepel te laten verlopen en in het begin was er niet zoveel contact. Maar gaandeweg ontstonden de gesprekken en begrepen wij dat de mensen ontzettend blij waren met ons werk en met ons team, omdat het eten altijd goed en op tijd verzorgd was, én omdat wij het werk nota bene zichtbaar met liefde deden. Op een morgen kwam er een man naar me toe en zei dat hij van onze liefde wilde genieten, en toen omhelsde hij me spontaan. Ik was daar natuurlijk een beetje beduusd onder, temeer daar ik ‘gewoon’ mijn werk deed. Later zei een jonge vrouw, toen ze ernaar gevraagd werd, dat ze bij het volk hoorde dat de Nederlanders het meest haatten (...) De Marokkanen dus! Ik schrok daar geweldig van. Want dat is in mijn beleving niet zo, maar ik begreep dat de uitspraak van Wilders en co. dit geweldige negatieve effect heeft op in ieder geval de Marokkanen.

Worden er moslims christen – is zending tegenwoordig niet achterhaald? De Stichting Evangelie en Moslims doet dit echter al 40 jaar en wordt ondersteund vanuit de PKN, de CGK, de NGK en de VGK. In onze tijd merken we zelfs dat de moslimwereld meer open staat voor het evanglie dan in alle 14 eeuwen daarvoor! Waarom worden moslims nu aangetrokken door het evangelie? De Franse priester Gaudeuil noemt vijf redenen: de persoonlijkheid van Jezus, de behoefte aan intellectuele zekerheid, de zoektocht naar een gemeenschap van ‘ideale’ gelovigen, de boodschap van vergeving van zonden én het verlangen naar de ervaring om God van hart tot hart te ontmoeten. De Amerikaanse missioloog Woodberry noemt ook politieke factoren: de huidige renaissance van de islam en de afkeer die dat oproept bij groepen moslims door het vaak radicale en extremistische karakter ervan, de natuurlijke en door de mens veroorzaakte catastrofes die tot massa-emigratie naar elders leiden en de corruptie en het mismanagement van veel regimes in Moslim landen om tot oplossingen te komen, en daarbij de grote offers die Christenen vaak uit liefde brengen om in de nood te voorzien. Ook noemt hij de zoektocht naar goddelijke ‘baraka’ (zegen, geluk, kracht) door veel moslims die in grote armoede leven, en met ziekte en ongeluk kampen, en daartegenover de vaak evidente kracht van het gebed van christenen tot hun God. Als laatste zijn daar de nieuwe etnisch-culturele conflicten zoals het ressentiment van de Berbers t.o.v. de Arabische dominante cultuur in Kabylie Algerije, of de wanhoop van de Darfuri t.o.v. de Arabische Janjaweed in Sudan.

Op reis voor mijn werk in Indonesië, vertelde een katholieke priester me dat moslims daar liefde als het geheime wapen van christenen noemen. Nu moeten we niet sentimenteel of romantisch worden, want juist het gebrek aan liefde (kerkscheuringen, rationele dogmatiek en seksueel misbruik) is een van de redenen dat kerken in Nederland leeglopen. Maar dat wil niet zeggen dat het elders niet anders werkt! Is het grootste gebod van Jezus niet om elkaar lief te hebben? (Johannes 13: 34, 35) En wordt de grootheid van God niet juist zichtbaar als wij elkaar lief hebben? (Johannes 15: 8) Kunnen we van christenen met een moslimachtergrond misschien goed leren hoe je christen moet zijn in de 21 eeuw? Wijzen zij ons niet een andere weg naar de toekomst voor de kerk?

Ane Mulder

alpha


p01
doneer 10