hit counter joomla
Kerstwandeling

Gesloten

geslotenvan 21 december t/m 7 januari
is het kerkelijk bureau
gesloten


Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.

anbi logo

Kerstfeest - vrede op aarde?

Over enkele weken is het weer Kerstfeest. Feest van liefde en vrede. Ook het feest van gezelligheid en lekker eten. Maar op veel plaatsen in de wereld is het met Kerst helemaal niet vredig en gezellig. Oorlog, haat, terreur, uitbuiting, armoede, honger, aardbevingen en overstromingen, duizenden vluchtelingen, het is allemaal aan de orde van de dag. Wij, die het hier zo goed hebben, denken aan alle medemensen die lijden, en we geven ruimhartig om de nood te lenigen.

Wij voelen van harte mee met de talloze slachtoffers in de wereld. Ook de kerken doen wat ze kunnen in het tonen van medeleven en het geven van geld. En terecht!

De vraag is of we daarmee alles hebben gedaan om vrede op aarde te bewerkstelligen. Op de aarde wonen immers niet alleen mensen. Vrede op aarde zou dus vrede voor alle schepselen moeten betekenen! Zeker als het om gevoelige wezens gaat, die net als wij van vlees en bloed zijn en kunnen lijden. Is het eigenlijk niet wrang dat, juist met Kerst, het vredesfeest voor alle schepselen, zóveel van deze schepselen: kippen, varkens, konijnen en kalkoenen, door de mens worden verorberd? Ze hadden meestal toch al geen leven, en de dood ging ook met angst en pijn gepaard. Ook het wildbraad, afkomstig van o.a. hazen, herten, reeën, fazanten, konijnen en zwijnen, is een ge’wild’ onderdeel van het kerstdiner! Deze dieren werden eerst opgejaagd, dan vaak aangeschoten (ze zijn echt niet altijd direct dood!) en alsnog op wrede wijze afgemaakt door de jagers. Er zijn zelfs boswachters die het nu druk hebben met jagen vanwege bestellingen van kerstvierders. En niet te vergeten: vissen en kreeftachtigen, die ook weer op meedogenloze wijze worden gedood, al deze dieren moeten met hun lijden en dood voor velen de kerstvreugde vergroten en de gezelligheid verhogen!
U begrijpt het al: Werkgroep Kerk en Dier wil een oproep doen om nog een stap verder te gaan dan alleen de medemenselijkheid. Laten wij in deze tijd voor Kerst ook onze aandacht uit laten gaan naar onze niet-menselijke medeschepselen! Hoe wij dat kunnen doen? Wel, door het met het kerstdiner eens anders te doen dan tot nu toe bij de meesten van ons gebruikelijk is of was. Het is ook mogelijk om een feestelijk en smakelijk kerstdiner samen te stellen zónder dat daar een dier voor gedood moest worden! (Voor recepten staan veel ideeën op internet; we verwijzen u bijv. naar:
https://vegetarischeteniseenfeest.wordpress.com of naar: https://www.vegetariers.nl/kerst. Onze kerstvreugde zal daar niet minder door worden, integendeel: het besef dat we ook op deze wijze meehelpen de vrede op aarde wat dichterbij te brengen, kan onze vreugde alleen maar vergroten. God heeft na de zondvloed niet alleen met de mensen, maar ook met de dieren zijn verbond gesloten. De reikwijdte van zijn heil is dan ook allen-en-alles-omvattend! “Mens en dier verlost Gij, Here!” (psalm 36:7)

Werkgroep Kerk en Dier Alkmaar

alpha


p01
doneer 10