hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder 300

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


 

anbi logo

 

privacy 895556

Uit de kerkenraad - juni 2019

Tijdens de gemeenteavond, op 9 mei jl, ging het over de jaarrekeningen van CvK en CvD en over onze organisatiestructuur. Bij deze trefwoorden denk ik aan het begin van Psalm 127:
“Als de Heer het huis niet bouwt, heeft het geen zin dat de bouwers hard zwoegen. Als de Heer de stad niet beschermt, heeft het geen zin dat de wachtposten de stad bewaken. Het heeft geen zin om vroeg op te staan en tot laat te werken. Het heeft geen zin om zo te zwoegen voor je eten. Want aan de mensen die van Hem houden geeft de Heer wat ze nodig hebben, zelfs wanneer ze liggen te slapen”.

Je kunt de woorden huis en stad zien als je bestaan, je persoon. Ondanks al het zwoegen om een mooi en leuk leven te hebben wordt je leven niet ‘gebouwd’ zonder God. Als God niet het fundament van je leven is, tevergeefs zwoeg je om er wat van te maken. Je kunt huis en stad ook zien als de kerk. We kunnen alles goed voor elkaar hebben, de bezittingen, ideeën en tradities bewaren, maar als God er niet is, is alle moeite tevergeefs. Vergeefs is het vroeg op te staan en tot laat door te gaan, want Hij geeft het ons in de slaap. Juist op het moment dat we niet ploeteren, wanneer we het het minst verwachten: in de slaap.
Als mens kunnen we ons vaak erg druk maken over keuzes, omdat we ons realiseren dat keuzes gevolgen hebben. De mens is altijd maar bezig met ‘wat’ kan ik het beste doen, maar het gaat God om de motivatie voor onze keuzes: ‘waarom’ doen we wat we doen?
In Spreuken 16 staat daarover: “Een mens kan van alles van plan zijn, maar uiteindelijk zegt de Heer wat je moet doen. Hij bepaalt de loop van de gebeurtenissen. Mensen denken na over de beslissingen die ze moeten nemen, maar de Heer bepaalt wat er uiteindelijk gebeurt. Hij heeft het laatste woord. Een mens doet wat hem het beste lijkt, iedereen denkt van zichzelf dat hij op de goede weg is. Maar de Heer kijkt hoe je werkelijk van binnen bent. Het is goed voor je als je op de Heer vertrouwt”.
Over de jaarrekeningen en de structuur werden enkele opmerkingen gemaakt en enkele vragen gesteld welke of ter plekke konden worden beantwoord, of waar later rekening mee gehouden zal worden. Belangrijkste zijn een breder inzicht te verschaffen in de ledentalontwikkeling, de zichtbaarheid van het jeugdwerk en het plaats geven in de nieuwe structuur van de Beheercommissie Noord. De jaarrekeningen zijn goedgekeurd en ten aanzien van de structuur zijn er geen belemmerende factoren genoemd; we zijn er aan toe om over te gaan. De eerste brieven naar de Classis en het CCBB, de hogere PKN organen, zijn verstuurd.
De intentieverklaring voor de pioniersgroep is getekend. De naam van de groep is “link-up”, zij richt zich op jongvolwassenen die van de kerk zijn afgehaakt. De groep zal nu een plan ontwikkelen, daarna wordt besloten of we zo verder willen gaan, waarna het eigenlijke pionieren kan beginnen. Wie is geïnteresseerd en wel in een klankbordgroep zou willen zitten kan zich melden bij de scriba.
Helaas moet pastor Albert Kozijn het om gezondheidsredenen kalmer aan doen. Zijn contract eindigt per 22 juni. Er was reeds tot een klein vervolgcontract voor een jaar besloten, maar ook dat kan niet door gaan. Wij zullen hem missen, maar uiteraard gaat het welzijn van Albert Kozijn voor en zijn onze zorgen voor de toekomst en het vinden van een oplossing daaraan ondergeschikt. Het moderamen heeft inmiddels gegronde goede hoop op een zeer passende oplossing. Ook vanaf deze plek de familie Kozijn alle goeds en Gods zegen gewenst.

Cor Docter

peuterkerk

23 juni Peuterkerk: Meisje, sta op!


 

23 juni Peuterkerk Meisje, sta op!
doneer 10