hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder 300

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


 

anbi logo

 

privacy 895556

Alkmaar Freedom House

Na een periode van drie jaar sloot het AFH per 1 juni 2019 de deuren. Na de sluiting van de AZC´s is het aantal bezoekers zo gering dat de opvang in deze vorm niet voortgezet kan worden. Het project heeft aan het doel, de opvang van de vluchtelingen na aankomst in het AZC, beantwoord.

We hebben sinds mei 2016 vanaf de opening enorm veel mensen zien langs komen. Er waren uit heel veel landen heel veel verschillende mensen: asielzoekers, vluchtelingen, nieuwkomers en ‘oudkomers’, mensen met kans op een status en mensen zonder kans op status, statushouders en pre-pollers, sommigen voor kort, anderen wat langer. Het waren allemaal mensen die welkom waren en welkom geheten werden door onze vrijwilligers. Alkmaar Freedom House was laagdrempelig, kosteloos, warm en gezellig, een ontmoetingsplek waar je aandacht kreeg en wat kon opsteken.
We hebben lief en leed gedeeld met bezoekers die niet mochten blijven en sommigen uiteindelijk toch weer wel.
Heel veel vrijwilligers waren er ook: de schatting is dat ongeveer 220 personen zich deze periode, elk op zijn of haar eigen wijze, hebben ingezet voor de bezoekers. Sommigen deden dat een bepaalde periode, anderen bleven de hele tijd!
Hoe groot de waardering van de bezoekers was bleek tijdens de vrijwilligersavond op 2 april.
Zes trouwe bezoekers van het AFH wilden alle vrijwilligers hartelijk bedanken en deden dit op een bijzondere manier. Zij hadden de voornamen van alle vrijwilligers (van dat moment) op een groot vel papier geschreven. Hartverwarmend en ontroerend!

14 juli Floja, Malawi (KIA)
Door de aanhoudende klimaatveranderingen wordt het El Nino effect steeds sterker. Ook in Malawi is de oogst grotendeels verdroogd door de weersomstandigheden.. Vooral de landen ‘in de hoorn van Afrika’ worden getroffen door de droogte. Veel inwoners van deze landen zijn in hun levensonderhoud afhankelijk van het slagen van de oogst. Wanneer de regen uitblijft en het te lang droog is, dreigt er hongersnood en een ernstig tekort aan water. Kerk in actie steunt het CARD programma om nieuwe manieren van landbouw aan te bieden in de getroffen gebieden. Zo probeert men een hongersnood te voorkomen.
21 juli Diaconaal werk eigen gemeente
Eén van de taken van de diaconie is het verlenen van bijstand, verzorging en bescherming aan wie dat nodig hebben. Regelmatig krijgt de diaconie verzoeken om financiële steunverlening. Het kan dan gaan om individuele steunverzoeken (stille hulp), plaatselijke steunverzoeken (bijvoorbeeld stichting de Zwaan) of landelijke steunverzoeken. Per geval wordt door de diaconie bekeken of aan het verzoek voldaan kan worden.
28 juli Koptische Kerk bestrijdt armoede, Egypte (KIA)
Kopten vormen een grote minderheid in Egypte, met meer dan 15 miljoen gelovigen. Kopten leven net als andere Egyptenaren in grote getale onder de armoedegrens. Armoede en overbevolking zijn een nationaal probleem met als gevolg erg slecht onderwijs op staatsscholen, slechte toegang tot gezondheidszorg en weinig kansen op een goede toekomst voor jongeren.
Kerk in Actie wil de Koptische kerk ondersteunen en daarmee de presentie van christenen in Egypte behouden.
4 augustus Stichting Hope and Future, Moldavië
Annelies Schipper-Zijp reisde regelmatig naar hetzelfde dorp in Moldavië. Dit is ooit begonnen tijdens een diaconale reis vanuit onze kerk. Ze heeft gezien dat er veel goed werk gedaan wordt en dat heeft haar geraakt. Annelies werkt in Moldavië samen met de stichting Hope and Future Moldova. Enkele voorbeelden van activiteiten van deze stichting zijn voedselpakketten verstrekken in december zodat mensen een goede maaltijd hebben met de (vaak koude) kerst en rugzakken met inhoud uitdelen voor ieder nieuw schooljaar.

11 augustus Handen en voeten geven aan boeren op Zuid-Sumatra (KIA)
Om als boer te leven in Zuid Sumatra is niet eenvoudig. Veel boeren zijn arm en conflicten over land komen veel voor. Sommigen boeren wonen op grond waar de overheid hen graag ziet vertrekken, zodat grote bedrijven zich hier kunnen vestigen. Ze biedt weinig publieke voorzieningen om zo de boeren te ontmoedigen in de regio te blijven. Anderen zijn arm, omdat hun grond te weinig oplevert.
Yabima, de diaconale organisatie van de kerk van Zuid Sumatra, helpt kleine boerengroepen: ze biedt technische ondersteuning bij (ecologische) landbouwmethodieken en ze helpt hen spaar- en kredietgroepen op te zetten, zodat ze kunnen investeren in nieuwe zaden of een karretje waarop ze hun producten kunnen verkopen. Daarnaast is Yabima begonnen met het opzetten van activiteiten voor mensen met verschillende religies en etnische achtergronden. Het aantal conflicten in hun regio is de laatste jaren toegenomen en graag wil Yabima van haar grote netwerk en goede naam gebruik maken om een tegenbeweging te starten. “Zuid Sumatra is een huis voor iedereen.”
18 augustus Les Amis de Gambie
Door armoede en ziekte hebben 66.000 kinderen in Gambia geen ouders en veilig thuis. Zij staan er vaak alleen voor en worden aan hun lot overgelaten.
Stichting ‘Les Amis de Gambie’ opende op 14 januari 2009 een kindertehuis voor weeskinderen in Gambia en zorgt ervoor dat deze kansarme weeskinderen een toekomst hebben, op kunnen groeien in een liefdevolle familie en zich veilig en met vertrouwen kunnen ontwikkelen tot evenwichtige volwassenen. Ze worden geholpen met het verwerken van hun ingrijpende ervaringen, het weer contact durven maken met andere mensen en het opbouwen van zelfvertrouwen. De medewerkers van de stichting zorgen ervoor dat ze leren lezen, schrijven, rekenen en een vak leren. En creëren een veilige omgeving waar ze zichzelf kunnen zijn.
Daarbij werkt stichting ‘Les Amis de Gambie’ ook aan diverse projecten voor de lokale bevolking, zodat ook zij een betere toekomst tegemoet gaan. Dit vraagt dan ook om een aanpak met methodes die nauw met elkaar verbonden zijn, diep wortel schieten in de gemeenschap en gericht zijn op de toekomst: een beter leven.

25 augustus Stichting Grace Care, India
Stichting Grace Care Nederland biedt hulp aan Grace Care Movement in India.  Grace Care Movement is opgericht door pastor John. Samen met zijn vrouw en staf helpt hij de straatkinderen van Delhi. De kinderen die het alleen niet redden, neemt hij liefdevol op in zijn “Grace Home”. Zijn diepste verlangen is om zoveel mogelijk kinderen van India een betere toekomst te bieden. Zijn drive en ambitie zijn groot, nu wil hij vanwege groei en aanscherpende sociale wetgeving een tweede huis realiseren speciaal voor meisjes.

1 september Diaconaal vakantiewerk – Nederland
De diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde voor de 2.500 mensen die jaarlijks meegaan. Zij vinden er warmte, aandacht en gezelligheid.
De diaconale vakanties van Hetvakantiebureau.nl zijn voor velen een begrip. Jaarlijks organiseert het bureau zo’n 60 vakantieweken voor 2500 mensen die niet meer zo makkelijk alleen op vakantie gaan. In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en mensen die enige zorg of begeleiding nodig hebben. 
Tijdens deze vakanties staan ieder jaar ruim 1400 ervaren en enthousiaste vrijwilligers dag en nacht klaar om de vakantiegasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Zij helpen bij de activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden een luisterend oor. Daarom worden deze diaconale vakanties ook wel 'Vakanties met Aandacht' genoemd.

8 september In te vullen door Provider
Dit doel wordt ingevuld door Provider en zal toegelicht worden op de zondagsbrieven.

peuterkerk

23 juni Peuterkerk: Meisje, sta op!


 

23 juni Peuterkerk Meisje, sta op!
doneer 10