hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder 300

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


 

anbi logo

 

privacy 895556

Uit de kerkenraad - oktober 2019

Op 1 oktober zijn we overgegaan naar een structuur met twee wijkgemeenten en een kleine Algemene Kerkenraad. De rubrieken Noord en Zuid zullen voortaan ook wat bestuurlijke zaken betreft door de wijken worden gevuld. Binnenkort zullen alle namen bij de diverse functies bekend zijn en worden opgenomen in de colofon.

Tijdens de laatste vergadering van de (grote) kerkenraad is besloten met de pioniersgroep Link-up een samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. Zij kan nu van slag om een plan te ontwikkelen. Veel succes en zegen daarbij gewenst. Vooralsnog rapporteert de groep aan en overlegt zij met de Algemene Kerkenraad. Wanneer in een latere fase blijkt dat de gedachtegang of het werkgebied duidelijk aansluit bij Noord of Zuid, kan deze koppeling daarheen worden verlegd.

Ook in Zuid zijn nieuwe ambtsdragers voorgedragen: twee jeugdouderlingen, en een diaken. De kerkenraad stemde hiermee volmondig in.
Ord 3.6. (versie juli 2019) Bekendmaking:
6. Nadat degenen die verkozen zijn hun roeping hebben aanvaard, maakt de kerkenraad hun namen aan de gemeente bekend om haar goedkeuring te verkrijgen met het oog op hun bevestiging respectievelijk verbintenis.
7. Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van een gekozene kunnen worden ingebracht door stemgerechtigden en dienen uiterlijk vijf dagen na deze bekendmaking schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad te worden ingediend.
De bevestiging staat gepland in de dienst van 27 oktober in de Vrijheidskerk. Met enkele anderen wordt nog gesproken, daarover dus later meer uit de wijkkerkenraad. Het is verheugend dat zowel in Zuid als in Noord er nieuw animo is om deze taken op te nemen.

Dit was de laatste ‘van de voorzitter’ of ‘uit de kerkenraad’. Einde van een tijdperk dat liep van februari 2012 tot en met september 2019. Er is veel gebeurd, soms heel ingrijpend en spannend. Ik dank iedereen voor de goede samenwerking die we mochten genieten, ook waar we het niet altijd eens waren. Het nieuwe nieuws ‘uit de Algemene Kerkenraad’ zal minder frequent en aansprekend zijn. Ik wens iedereen op zijn/haar nieuwe plek alle goeds en Gods zegen, de PGA tot heil.

Cor Docter

peuterkerk

13 oktober Peuterkerk: Jona


 

23 juni Peuterkerk Meisje, sta op!
doneer 10