hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder 300

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


 

anbi logo

 

privacy 895556

Uit de AK - november 2019

De Algemene Kerkenraad vergaderde voor het eerst op 7 oktober jl. Ten opzichte van het oude moderamen zullen het ‘werklijstje’ en het ‘verslag’ worden geformaliseerd tot ‘agenda’ en ‘notulen’. Met de groepen die nog direct aan de AK hangen zal jaarlijks een voortgangsgesprek worden gehouden. Dat zijn de taakgroepen Jeugd en Jongeren en Vorming en Toerusting en de pioniersgroep Link-up. Beide wijkkerkenraden zijn druk bezig zich te vormen, of daarmee gereed; zij zullen voortaan hun eigen nieuws presenteren. De kerkenraden (wijk en algemeen) zijn er om haar wijkgemeenten te dienen en richting te geven.

Tijdens de laatste vergadering van de voormalige centrale kerkenraad is besloten met de pioniersgroep Link-up een samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. Het is de wens van de groep in een dienst een zegen te ontvangen. Dit zal in Noord gebeuren, zo mogelijk nog in december.
De begrotingen 2020 zijn nog in bespreking. Beide wijken Noord en Zuid zijn nu gesplitst waardoor ieder een betere kijk op het eigen reilen en zeilen krijgt. In de week van 24 november zal hierover een gemeenteavond worden belegd. De exacte datum is op dit moment nog niet bekend, maar zal zo spoedig mogelijk via website en zondagsbrieven bekend worden gemaakt. Hoogst waarschijnlijk worden het twee avonden, in noord en zuid, ook al weer om meer gelegenheid te geven te komen en er gericht naar te kijken en over te spreken.

Binnenkort is het weer advent. Door het donker van het aflopende kerkelijk jaar kijken wij daar naar uit. Naar lied 433: “Kom tot ons, de wereld wacht. Heiland, kom in onze nacht als licht dat in die nacht begint.”

Cor Docter

taize0op de jongerenpagina


 

peuterkerk

9 februari Peuterkerk:
De ark van Noach


 

23 juni Peuterkerk Meisje, sta op!
doneer 10