hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder 300

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


 

anbi logo

 

privacy 895556

Uit de AK - december 2019

Door het donker naar het licht is een typering van deze tijd van het jaar, in meerdere opzichten. In november valt zowel Allerzielen als de laatste zondag van het kerkelijk jaar; in twee mooie diensten werd extra stil gestaan bij hen die ons ontvielen. Dat mogen we best donker noemen. Daarna wordt het Advent, het begin van het nieuwe kerkelijk jaar, de verwachting van het Licht.

De gemeenteavonden in het najaar staan in het teken van de begrotingen. E zijn twee avonden belegd, in Noord en Zuid. In de CvK begroting is voor het eerst een splitsing gemaakt in Noord, Zuid en Algemeen, om per wijk een beter inzicht te geven in het financiële reilen en zeilen. In de CvD begroting is een eerste gehoor gegeven aan de vraag meer te doen met de beschikbare gelden. De avonden zijn ook benut voor meer contact tussen de wijkgemeente en de wijkkerkenraad. Dit laatste moet nog wat groeien en ligt in Zuid anders dan in Noord, zeker nu, maar het voorziet even zeker in een behoefte.

Namens de AK wens ik allen gezegende feestdagen en een goede, veilige jaarwisseling. Een mooie Adventstekst staat in Jesaja 40: ‘Troost mijn volk, zegt jullie God. Spreek de bewoners van Jeruzalem moed in. Roep hen toe dat er een eind is gekomen aan al hun ellende. Ze zijn meer dan genoeg gestraft voor alles wat ze verkeerd hebben gedaan’. Het kan in de huidige tijd worden gelezen als een oproep om in verdrietige omstandigheden niet weg te kijken en het zwijgen op te leggen, maar om troost te bieden door er naast te gaan staan en te delen.

Cor Docter

taize0op de jongerenpagina


 

peuterkerk

9 februari Peuterkerk:
De ark van Noach


 

23 juni Peuterkerk Meisje, sta op!
doneer 10