hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder 300

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


 

anbi logo

 

privacy 895556

Vrijwilligerswerk

Het nieuwe jaar begint altijd met nieuwe voornemens. Nu begint het nieuwe kerkelijk jaar al met de eerste zondag van de advent en nemen we ons voor te gaan werken aan het nieuwe leven dat God ons heeft beloofd. Dat nieuwe leven werd zichtbaar in zijn Zoon Jezus van Nazareth. Als hem eens gevraagd werd of hij de bevrijder was of dat men een ander moest verwachten antwoordde hij niet met een verdediging van zichzelf maar wees hij op het resultaat van zijn aanwezigheid: blinden konden zien, lammen weer lopen, doven weer horen en aan armen werd bevrijding beloofd.

Vervolgens werden zijn volgers opgeroepen om hem na te volgen. De 70 die werden uitgezonden kwamen terug met het verhaal dat ze tot hun verbazing boze geesten konden uitdrijven. Dat mag ook ons helpen om Jezus na te volgen. Niet alleen in het geloof in zijn Vader, niet alleen in het bidden maar ook in de daden. In de kerken is dat vrij vanzelfsprekend.

De meeste vrijwilligers in Nederland komen uit de kerken. En dat vrijwilligerswerk kent een grote verscheidenheid. Van het maken van fietsen voor vluchtelingen, het repareren van oud gereedschap voor technisch onderwijs in arme landen, tot het bezoeken van gevangenen, het helpen van zieken en gehandicapten in ziekenhuizen en verpleegtehuizen. Die vrijwilligers maken het mogelijk dat mensen weer nieuwe mogelijkheden krijgen, dat jongeren zich kunnen bezinnen op hun toekomst en vriendschappen sluiten die hen op de goede weg brengen. Die vrijwilligers maken het mogelijk dat zieken en gehandicapten, ouderen maar ook jongeren tijdens een opname de wekelijkse kerkdienst kunnen bezoeken. In het ziekenhuis kon je zelfs op zaal deelnemen aan de kerkdienst en het delen van brood en wijn, dankzij vrijwilligers. Maar in Alkmaar kom je ze overal tegen, bij Present, in het aanloopcentrum de Steiger, bij het ISBA, in de diverse buurthuizen en wijkcentra. Er is zoveel vrijwilligerswerk dat ik waarschijnlijk hier een groot aantal organisaties ongenoemd laat.

Waar wij ons bewust van moeten maken is dat elke organisatie van vrijwilligers tegenwoordig een tekort heeft. Huisvrouwen werken over het algemeen in een betaalde baan. Ouderen werken langer door voor ze pensioen krijgen. Jongeren moeten hun opleiding of studie in kortere tijd afwerken. En wie geroepen is tot mantelzorg heeft al vrijwilligerswerk genoeg. Een paar van de oorzaken die het tekort aan vrijwilligers mede verklaren. Daarom rust er een extra grote verantwoordelijkheid op de gewone kerkgangers. Bent u al vrijwilliger? Waar dan ook? In of buiten de kerk, in een organisatie waar u bij past of in een organisatie waarin u geleerd hebt hoe er in te passen. Voor veel mensen verrijkt het vrijwilligerswerk hun leven. Maar al die vrijwilligers verrijken onze samenleving en daarmee bouwen ze aan dat Koninkrijk dat in onze kerken verkondigd wordt. Een nieuw jaar kent nieuwe voornemens, kijk eens om je heen en neem je voor er ook aan bij te dragen.

Bas van der Bent

Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay

taize0op de jongerenpagina


 

peuterkerk

9 februari Peuterkerk:
De ark van Noach


 

23 juni Peuterkerk Meisje, sta op!
doneer 10