hit counter joomla
KB GIFbanner

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder 300

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


 

anbi logo

 

privacy 895556

Even voorstellen...

Hij speelt dit jaar vijftig jaar gitaar. Gemiddeld minstens één zondag in de maand kunnen de kerkgangers in de Blije Mare horen dat hij muzikaal gezien heel wat in zijn mars heeft en ook andere mensen, zowel jongere als oudere, de kans geeft zich qua zang of op een instrument te blijven ontwikkelen bij Collage of Delta Voices. Een mooie aanleiding om hem eens in het spreekwoordelijke zonnetje te zetten…

Pieter Bais ziet in 1954 in Den Helder het levenslicht in een “gewoon” Gereformeerd gezin. Hij heeft dan al een oudere zus en een oudere broer en krijgt na zes jaar ook nog een zusje.

Vader Bais is Noordzeevisser van beroep en is de hele week op zee. Dat is hard werken. Hij vaart vanaf Texel aanvankelijk op botters in het waddengebied en later op kotters op de Noordzee. Op vrijdagavond komt hij thuis maar op zaterdagochtend moet hij vaak weer terug naar Texel om bijvoorbeeld netten te repareren. Desondanks is hij op de momenten dat hij thuis is er wel echt voor de kinderen.

Zowel Pieters ouders als zijn opa en oma van moederskant zijn best ruimdenkend voor die tijd. Zo is zijn oma behoorlijk gecharmeerd van de mensen van het Leger des Heils (“Die mensen leven wat ze zeggen”) en als zijn opa, die bij het lichtbedrijf werkt, op een dag bezoek krijgt van een ouderling die hem erop wijst dat hij niet op zondag mag werken, zegt ze: “Zit jij op zondag in het donker? Nee, want dan werkt mijn man”.

Pieter gaat zelf ook regelmatig naar andere kerken. “Je moet over grenzen heen kunnen kijken”.
Na de kleuterschool (“Toen heb ik weleens gespijbeld”) en de lagere school gaat Pieter één jaar naar de HBS maar in het eerste jaar is hij flink ziek en hij gaat daarna verder op de HAVO en daarna naar de HTS. Deze scholen sluiten echter niet goed op elkaar aan en Pieter mag op zijn oude school terugkomen om daar zijn Vwo-diploma te halen. Daarna gaat hij biologie studeren aan de VU om chemisch bioloog te worden. Hij behaalt zijn kandidaats en tijdens zijn doctoraalfase behaalt hij ook een onderwijsbevoegdheid. Drs. wordt hij echter niet, door een verkeerde combinatie van vakken. Tijdens zijn studie ontwikkelt hij lesmateriaal voor wat tegenwoordig “natuuronderwijs” heet en hij vertaalt een science-methode vanuit het Engels. Veel “doe-materiaal” noemt Pieter het.

Pieter werkt ongeveer twee jaar op het Cheider (een orthodox joodse school in Amsterdam), daarna een tijdje op een MAVO in Medemblik en vervolgens langere tijd op de technische school Sint Willibrord in Alkmaar, tegenwoordig het P.C.C. Hij wordt daar ook studiebegeleider en geeft vorm aan het natuuronderwijs. Na zestien jaar gaat Pieter als directeur een aantal jaren op het O.P.D.C. (Orthopedagogisch Didactisch Centrum) werken en daarna wordt hij conrector op het Huygens College en directeur van Focus in Heerhugowaard. Hij is een onderwijsman in hart en nieren en is als voorzitter van het schoolbestuur van het Protestants Christelijk Basisonderwijs nauw betrokken bij de sluiting en fusies van scholen in de jaren ’90. Daarnaast is hij ook nog lid van de voorloper van het huidige Samenwerkingsverband basisscholen en voortgezet onderwijs. In 2018 stopt Pieter. “Ik heb met mooie mensen mogen werken”, zegt hij. “Mijn kracht is niet dat ik de beste ben maar dat ik het beste uit mensen kan halen”.

Naast het onderwijs loopt ook de muziek als een rode draad door Pieters leven. Op zijn vijftiende gaat hij gitaarspelen bij de gospelband Exodus, hij kan dan amper drie akkoorden spelen. Er volgen optredens en als Pieter tweeëntwintig is leert hij Ank kennen. Zij komt een paar keer luisteren naar de band en vindt de gitarist wel aardig. Dat blijkt wederzijds te zijn en van het een komt het ander, inmiddels zijn ze ruim veertig jaar getrouwd.

Met de band Henoch treden Pieter en Ank begin jaren ’80 beiden op, o.a. regelmatig in de Y.F.C. koffiebar in Alkmaar. Daar ontmoet ik hen voor het eerst en kan dan nog in de verste verte niet vermoeden dat ik bijna veertig jaar later zelf met hen mee mag zingen bij Collage...

In 1985 wordt hun dochter Josselien geboren en in 1987 dochter Jiska en dan verhuist het gezin naar Alkmaar.
Pieter wordt gelijk door ds. Rien Erkelens benaderd om zitting te nemen in het bestuur van Delta en in die tijd start hij ook het eerste Collage en later Delta Voices, de groep met jonge mensen. “Ik vind het belangrijk dat ze op een andere manier leren muziek te maken en zo contact met de kerk kunnen houden. Ik pas daarom ook het materiaal aan bij de muzikanten”. Dat Pieter hiermee jarenlang een prachtige brug slaat tussen jongere en kerk leidt geen twijfel.

Tegenwoordig heeft Pieter meer tijd om te arrangeren en momenteel is hij bezig de muziek van “The Passion” digitaal uit te schrijven. Hij schrijft ook teksten waarin hij probeert een verbinding te zoeken tussen verschillende richtingen binnen de gemeente.
Veel tijd blijft er niet over maar Pieter leest graag (semi-)wetenschappelijke artikelen en Ank en hij gaan regelmatig naar Griekenland op vakantie. Niet alleen om aan het strand te liggen, Pieter interesseert zich vooral voor de geschiedenis en cultuur van het land.

Wat onze gemeente betreft vindt hij dat er veel goede dingen gebeuren. “We moeten elkaar niet afrekenen op bepaalde stromingen. Het gaat erom wat er zichtbaar wordt van ons geloof en hoe we elkaar daarin kunnen versterken”, zegt hij. Waarvan akte.
Als gemeente mogen we naar mijn idee dankbaar zijn voor en trots op getalenteerde mensen onder ons die hun gaven willen inzetten ten dienste van anderen. Dat dat soms ontzettend veel tijd en energie kost, weet ik van nabij. Maar altijd met liefde, voor de muziek, voor elkaar en voor Hem die ons onze talenten gegeven heeft. Dat levert vaak zoveel moois op…

Letty van der Graaf

taize0Deze activiteit is afgelast i.v.m. het coronavirus


 

 

peuterkerk

29 maart Peuterkerk:
De goede herder
g
aat niet door i.v.m. het coronavirus


doneer 10