hit counter joomla
KB GIFbanner

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder 300

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


 

anbi logo

 

privacy 895556

Uit de Algemene Kerkenraad

Op het personele vlak gaat het goed:
Da. Corrie van Duinen heeft de operatie heel goed doorstaan en is herstellende. Zie haar eigen schrijven op de pagina van Wijk Zuid.  Inmiddels is ze gelukkig al weer thuis. In verband met het corona virus moet ze, naast alle algemene maatregelen, persoonlijk extra goed uitkijken in haar doen en laten. Gedurende haar herstelperiode neemt Albert Kozijn waar in het ouderencrisispastoraat. Albert is gelukkig weer in staat om dit - op bescheiden schaal - in te vullen.

Noord: op 9 maart heeft een gezamenlijk gesprek plaatsgevonden tussen het DB van Noord en de AK over de voortgang, met als conclusie: we zijn met de huidige aanpak op de goede weg, maar het heeft tijd nodig. Iets wat over langere tijd misgroeit is niet binnen enkele weken hersteld. De weg terug is een groeimodel van binnenuit, dat wil zeggen eerst de relatie predikant en kerkenraad, daarna ook met en in de gemeente. Het zal duidelijk zijn dat ook hier de coronamaatregelen een rem vormen in de ontwikkeling.

Er wordt nog naarstig gezocht naar een vertrouwenspersoon voor de PGA, zijnde een zeer onafhankelijk persoon waarbij gemeenteleden kunnen aankloppen indien zij zich onheus bejegend voelen of wanneer zij binnen de kerk te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag. Indien iemand is gevonden kan een combinatie worden gemaakt met iemand van de PG Heerhugowaard die deze functie reeds bekleedt. Zo ontstaat een extra onafhankelijk en efficiënt team.

Ds. Bert Griffioen (Badhoevedorp) is aangenomen als geestelijk verzorger in het NW ziekenhuis. Om een binding te hebben met een lokale PKN gemeente zal hij op 10 mei in Zuid bevestigd worden als predikant met bijzondere opdracht. Ook hier heeft corona invloed, deze bevestiging is inmiddels uitgesteld naar een later te bepalen datum.

En dan, last but not least, is daar het Coronavirus. Zie daarover een apart bericht. Midden in de veertigdagentijd, een tijd van inkeer, bezinning en gebed. Inmiddels is daar aan toegevoegd het begrip ‘sociale onthouding’. Laten we hopen en bidden dat tegen Pasen alles zich heeft opgelost, zoals dat ooit in het Grote Verhaal gebeurde.

Toen deze kopij moest worden ingeleverd (13 maart) had ik genoemde goede hoop dat het snel weer over zou zijn. Nu (25 maart, red.) weten we helaas dat het een veel langere tijd wordt. Opeens vallen daar ook de Stille Week, Pasen, Hemelvaart en zelfs nog Pinksteren in, een groot deel van het kerkelijk jaar. Via onze communicatiemiddelen geven we zo goed mogelijk aan wat nog mogelijk is en wat vervalt.

Allen alle goeds gewenst,
Cor Docter

taize0Deze activiteit is afgelast i.v.m. het coronavirus


 

 

peuterkerk

29 maart Peuterkerk:
De goede herder
g
aat niet door i.v.m. het coronavirus


doneer 10