hit counter joomla
KB GIFbanner

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder 300

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


 

anbi logo

 

privacy 895556

Collectes

Niet in de kerk komen, maar toch geven voor de collectes?
Mist u het ook: de kerkdiensten?
Natuurlijk kunt u via de kerkomroep of via live stream luisteren en kijken naar de dienst in uw eigen kerk. Maar het is toch anders dan anders. De mensen die ook luisteren en/of kijken, ziet u niet. De sociale functie van de kerkdienst is daardoor bijna weggevallen. Toch kunt u wel sociaal handelen. U kunt namelijk wel gewoon bijdragen aan de collectes van uw kerk. Als u gebruik maakt van de kerkgeld-app van SKG kunt u meedoen aan de digitale collecte van de betreffende zondag.

Er zijn ook een heleboel mensen die de app (nog niet) gebruiken. Wij willen deze mensen niet buitensluiten en stellen ze daarom in de gelegenheid om hun collectebijdrage over te maken op bankrekeningnummer NL75 RABO 0376 4310 67 t.n.v. Protestantse Gemeente Alkmaar. Wilt u bij de omschrijving zetten voor welke kerk u geeft? Uw bijdrage aan de diaconale collecte mag u overmaken op rekeningnummer: NL82 RABO 0376 4424 84 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Alkmaar. Wilt u er dan bij zetten voor welk doel uw gift bestemd is? Zo kunnen we toch meeleven en daadwerkelijk iets betekenen voor mensen dichtbij en ver weg. En zo zorgen we dat we straks weer gewoon naar de kerk kunnen. Het gebouw is er nog, de kachel brandt en er is weer koffie en thee. Helpt u mee om samen kerk te zijn?

Simon Binnendijk, voorzitter College van Kerkrentmeesters

Kerk onlinenoord    <-- klik -->    zuid


 

peuterkerk

21 juni 16:00 uur
De goede herder

Doe mee met de online viering
op het YouTube-kanaal van de Immanuelkerk


doneer 10
/* */