hit counter joomla
KB GIFbanner

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder 300

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


 

anbi logo

 

privacy 895556

Van de voorzitter - mei 2020

Dankzij het coronavirus leven we nog steeds in een bijzondere tijd. Op twee manieren bijzonder: als eerste is er de spannende vraag hoe het allemaal zal blijven gaan, als tweede zijn we in staat om -met alle hulpmiddelen die er tegenwoordig bestaan- bijzondere vernieuwingen door te voeren. We hoeven niet zo veel te vergaderen als we dat gewoon waren en veel kan op afstand; de wereld kan een stuk rustiger worden. In de afgelopen periode is de AK niet bijeen geweest; de volgende vergadering staat gepland op 15 juni.

Er wordt echter ook veel gemist, met name het persoonlijke contact. De contacten die we zo gewend waren bij bezoekjes en gesprekjes, ook binnen de kerk. Een online dienst, hoe goed ook verzorgd, kan dat niet goed maken.
Maar er gloort licht aan de horizon!! Wanneer het in de maand juni voldoende goed gaat in de samenleving worden vanaf 1 juli bijeenkomsten met max 100 personen vrijgegeven. Hiermee wordt het mogelijk om binnen de kerk weer passende activiteiten op te starten en ontstaat er ruimte om onder voorwaarden weer bij elkaar te komen. Daar wordt allerwegen naar uitgezien. De lokale wijkkerkenraden zijn druk bezig die voorwaarden praktisch in te vullen. De PKN heeft dit duidelijk en richtinggevend verwoord in een protocol. Houd hun mededelingen dus goed in de gaten. Het is nu nog even volhouden, geduld is iets moeilijks maar een schone zaak. We zijn er nog niet, maar we komen er wel.

Ondertussen waait de Geest gewoon door, net als de wind alle kanten op, waarbij iedereen onophoudelijk wordt aangeraakt. De Geest is niet tastbaar, maar bij onbegrepen gebeurtenissen en zaken waar we niet zoveel vat op hebben, geloven we dat dan de Geest haar werk zal doen. Daar vertrouwen we op, ook in bijzondere tijden.
Allen sterkte, alle goeds en Gods nabijheid gewenst,

Cor Docter

Kerk onlinenoord    <-- klik -->    zuid


 

peuterkerk

29 maart Peuterkerk:
De goede herder
g
aat niet door i.v.m. het coronavirus


doneer 10
/* */