hit counter joomla
KB GIFbanner

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder 300

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


 

anbi logo

 

privacy 895556

Collecteren en corona in mei

Bedankt!
Het is goed te zien dat veel mensen, nu er niet gecollecteerd kan worden in de kerk, geld overmaken voor de collectedoelen van de diaconie, rechtstreeks of via de app.
In het overzicht van de collecten ziet u de resultaten. Dank daarvoor.

Aanvulling:
Daarnaast hebben velen geld naar de diaconie overgemaakt via een algemene gift aan de diaconie, totaal € 1590, waaronder een gift van € 1000. Dit geld gebruiken we voor het aanvullen van collectes zodat die minimaal op een vergelijkbaar niveau liggen als vorig jaar. In mei is € 200 aan elke collecte toegevoegd. De gift van € 1000 wordt gekoppeld aan de collecte van 7 juni, “Help een stille corona ramp voorkomen”.

Tweede en derde collecte:
Voor de tweede collecte kwam via de diaconie € 287 binnen.
Voor de derde collecte was dat € 62,50.

Ook mee doen?
Dat kan via de app Kerkgeld, of als u uw bijdrage aan de collecte over wilt maken:
NL82 RABO 0376 4424 84, t.n.v. Diaconie van de Protestantse Gemeente te Alkmaar.

Ale-Jan Algra, penningmeester diaconie.

Kerk onlinenoord    <-- klik -->    zuid


 

peuterkerk

21 juni 16:00 uur
De goede herder

Doe mee met de online viering
op het YouTube-kanaal van de Immanuelkerk


doneer 10
/* */