hit counter joomla
KB GIFbanner

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder 300

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


 

anbi logo

 

privacy 895556

Schuilplaats

Vorig seizoen hebben we ons als groep KinK (Kunst in de Kerk) verdiept in het thema “Schuilplaats”. Een existentieel woord in het leven van ieder mens. We wisten op dat moment niet, hoe actueel het woord zou worden in de tijd die kwam. Immers, in deze tijd van corona is het verlangen naar een veilige schuilplaats groot. Alles wat gewoon leek, is dat niet meer. Vanzelfsprekende nabijheid verdwijnt. In de Psalmen vinden we woorden van troost, als er gevaar dreigt.

Enkele voorbeelden: “Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de Heer: “Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik.“ Psalm 91: 1 -2) en: “God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood” (Psalm 46: 2). In onze gesprekken over dit thema delen we levensverhalen. Immers… hoe mooi de woorden ook zijn… het betekent niet, dat je de troost ervan altijd ervaart.

De gesprekken leiden tot het maken van schilderijen, kunstwerken met textiel, foto’s, gedichten, collages. Geloof en vertrouwen kent veel uitingsvormen. Vanaf maart zoeken we contact via de telefoon, de computer en de app om elkaar zo te bemoedigen en we delen onze ervaringen met dit thema.

Zelf heb ik gekozen voor het verhaal van de Emmaüsgangers. Het klonk in de week na Pasen in lege kerken, op de televisie. Onvoorstelbaar… Kerken, die leeg zijn, liederen die niet worden gezongen met elkaar en toch… Verhalen, die juist dan blijven klinken.
Het is een verhaal van beweging. Het verhaal van de Emmaüsgangers is een menselijk verhaal. Als je in beslag wordt genomen door je gevoelens van verdriet en wanhoop, kun je soms geen oog hebben voor dat wat er om je heen gebeurt, zoals we ook lezen:
“hun blik werd vertroebeld, zodat ze Jezus nier herkenden.”
De houding van Jezus is een houding van liefde en barmhartigheid. Van aandacht voor deze mensen op hun levensweg. Jezus loopt met hen op en luistert naar hun verhaal.

Samen oplopen, luisteren, aandacht hebben, de ander haar/zijn verdriet laten uitpraten…
Dat is wat Jezus ons leert en deze weg kunnen we ook nu bewandelen. Zodat we voor elkaar een schuilplaats kunnen zijn.
We zijn dit seizoen begonnen met een lied van Eppie Dam, dat woorden geeft aan het verlangen, dat voor iedereen een plek is op deze wereld:


Er moet een tuin zijn voor de merel,
er moet een boom zijn voor de specht.
Er moet een plek zijn op de wereld
waar niemand met je vecht.

Er moet een land zijn voor de mensen.
Er moet een huis zijn of een tent.
Er moet een plek zijn op de wereld
waar j’ altijd veilig bent.

Er moeten mensen zijn als vogels,
zo vrij op straat of in de lucht.
Er mag geen angst meer zijn voor kogels
en niemand meer die vlucht.

Er mag een plek zijn om te blijven,
er mag een plek zijn om te gaan.
Dan heb je vleugels om te drijven,
een been om op te staan.

[tekst Eppie Dam]

De kunstwerken van KinK zijn dit najaar te zien in de hal van De Blije Mare.
Marijke Geerse

 

Kerk onlinenoord    <-- klik -->    zuid


 

doneer 10