hit counter joomla
20543 adv 198x123 3

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder 300

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


 

anbi logo

 

privacy 895556

Kerkbalans 2020 - stand van zaken

Voor het jaar 2020 is door u een bedrag van € 254.316,-- toegezegd. Hiervan was in november 90% daadwerkelijk ontvangen. Dat is een normaal beeld; de meeste leden betalen de bijdrage per maand. Het begrote bedrag voor 2020 was echter wel wat meer: € 265.000,--
Hopelijk maken we dit verschil nog een beetje goed door extra giften aan het eind van dit jaar.

Wel maken we ons zorgen over de toekomst. We zien namelijk het ledenaantal nog steeds teruglopen o.a. door het overlijden van de oudere leden in onze gemeente. Als we kijken naar de gemiddelde bijdrage per leeftijdsgroep is dat de groep die het meest geeft. Het totale gemiddelde bedrag per gever ligt rond de € 250. Uit analyses blijkt echter dat dit flink verschilt per leeftijdsgroep. Dit loopt uiteen van gemiddelden rond de € 25,-- per jaar tot rond de € 600,-- (gemiddeld; er is ook een groep die € 1.000,- of meer bijdraagt per jaar!).
Zonder in detail te treden kunnen we wel concluderen dat de gemiddelden in de leeftijdsgroep tot 40 jaar een stuk lager liggen dan bij de groep van boven de 60 jaar. Niet voor niets is voor 2021 het thema voor de Actie Kerkbalans dan ook:

Geef vandaag

De Actie Kerkbalans komt er weer aan, dit keer met een krachtig thema dat goed de noodzaak weergeeft van deze jaarlijkse actie. Het thema voor de actie in 2021 is: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Een thema dat de waardevolle toekomst van de kerk centraal stelt. De kerk van morgen kan er alleen zijn, als wij ons daar vandaag voor inzetten.
We hebben daar uw inzet en bijdrage hard bij nodig. Dit verzoek is noodzakelijk, want de inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze gemeente. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor het voortbestaan van de kerk. Vandaar dat we elk jaar al onze gemeenteleden om een bijdrage vragen.

U zult begrijpen dat de Actie dit jaar door het coronavirus anders zal verlopen dan eerdere jaren, maar we willen hem juist nu bij u onder de aandacht brengen. De schadelijke gevolgen van het coronavirus, zoals eenzaamheid, angst en onzekerheid, kunnen worden verzacht door een goed functionerende kerk. Juist het verbindende aspect van kerk-zijn is in deze tijd heel hard nodig. Bovendien lopen de vaste kosten van de kerk gewoon door en worden er extra uitgaven gedaan om contact te houden met gemeenteleden.

De Actie Kerkbalans 2021 loopt van zaterdag 16 januari tot zaterdag 30 januari 2021.
Voorafgaand aan de actieweken ontvangt u daarom een brief (rechtstreeks of via e-mail) met het verzoek om bij te dragen. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en plannen maken voor de toekomst!

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Joan Maljaars, penningmeester

Kerk onlinenoord    <-- klik -->    zuid


 

doneer 10