hit counter joomla

Gesloten

geslotenhet kerkelijk bureau is gesloten van 13 tot 25 mei

 

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder 300

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


 

anbi logo

 

privacy 895556

Van de voorzitter - april 2021

De Veertigdagentijd, de Stille Week en Pasen liggen weer achter ons. We leven in een fase van stille verwondering over wat er is gebeurd. Voor de discipelen was het een tijd van herinnering en gemis aan de ene kant en hoop en verwachting aan de andere kant. In de weken na Pasen ontdekken zij langzaam maar zeker wat de verrijzenis voor hen betekent. Jezus is er nog, of weer, maar het is anders. Bekende verhalen zijn die van de Emmaüsgangers, de wonderbare visvangst en de opdracht aan de discipelen de wereld in te gaan. Ze moeten de mensen leren hoe ze vrij kunnen leven en hoe ze licht en leven kunnen brengen in hun omgeving. Een opdracht die ook hier en nu nog actueel is.

Maar direct na Pasen zijn ze nog bij elkaar in een afgesloten ruimte, uit angst voor de Joden. Want Jezus durfde nogal wat te zeggen tegen de geestelijke machthebbers en dat was uiteindelijk zijn dood geworden. Macht en tegenmacht. Bang dat hun eenzelfde lot zou treffen, hebben ze zich terug getrokken. Het is goed voorstelbaar dat ze zich ook schaamden en kwaad op zichzelf waren nadat ze Jezus hadden verlaten. Weinig vreugde dus in het begin, dat kwam pas later. Want plotseling stond Jezus bij hen en zei: "Ik wens jullie vrede!" Daarbij liet Hij hun zijn handen en zijn zij zien. De dichter Muus Jacobse heeft het mooi verwoord in lied 644 “Terwijl wij hem bewenen”. Lees het maar eens na.

Op 8 maart kwam de AK bijeen, vanwege de avondklok moesten we ons tot een korte agenda beperken. Natuurlijk werd er stilgestaan bij de coronamaatregelen en de invloed daarvan op ons kerkelijk leven. Al weer een jaar lang gaat alles anders.
De hoofdmoot bestond uit een overleg met voorzitter Ingrid van Heerde van de taakgroep Jeugd en Jongeren. De leiding vormt een goed en prettig samenwerkend team. Er is in voorgaande jaren een goede koers uitgezet en er zijn veel mooie plannen en initiatieven, maar door corona is het wel een bijzonder jaar geweest en staan sommige dingen stil of op een laag pitje of gaat het digitaal. Ook bij onze jeugd is de behoefte aan de fysieke ontmoeting groot.

De AK heeft zich voorgenomen jaarlijks een gesprek te hebben met die (taak)groepen die niet direct onder een wijkkerkenraad vallen. Voor de volgende vergadering is de pioniersgroep uitgenodigd en zullen de jaarrekeningen over 2020 op de agenda staan.

Cor Docter

Image by Robert Cheaib from Pixabay

Kerk onlinenoord    <-- klik -->    zuid


 

doneer 10