hit counter joomla

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder 300

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


 

anbi logo

 

privacy 895556

Van de voorzitter - juli 2021

Medio juni heeft de AK de Jaarrekeningen 2020 van het College van Kerkrentmeesters en van het College van Diakenen goedgekeurd, nadat ze eerder waren besproken in de AK en in beide Wijkkerkenraden. Van de geboden gelegenheid om gemeenteleden vragen te laten stellen is geen gebruik gemaakt. Beide jaarrekeningen zijn inmiddels ontvangen en beoordeeld door het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken Noord-Holland van de PKN. Deze beoordeling heeft geen aanleiding gegeven om in overleg te treden over wijzigingen of aanvullingen en is daarmee afgerond. Een mooi resultaat met dank aan allen, met name de penningmeesters, die daar veel werk aan hebben verricht.

De beperkende corona maatregelen zijn met grote stappen versoepeld, ook binnen de kerken. De adviezen tot zeer beperkte opkomst en niet zingen zijn weer van de baan. We hebben dik vijftien maanden danig gekortwiekt moeten leven, een moeilijke tijd met veel gemis, maar waarin ook goede dingen zijn ontstaan. Grote vraag is hoe het gaat worden, waar de balans tussen het oude en het nieuwe normaal komt te liggen. Voor nu is het fijn dat we weer open kunnen en laten we daar op een goede manier gebruik van maken, ook met alle begrip voor hen die daar wat omzichtiger mee om willen gaan. Ook dat is omzien naar elkaar. Tegelijkertijd staan we in de vakantieperiode waarin dus ook meer ruimte is om er op uit te gaan. Wat we doen of laten, met alle onzekerheden die er zijn, ik wens allen een goede zomer waarin ieder zich als op adelaarsvleugels gedragen weet door de Eeuwige.

Cor Docter

Kerk onlinenoord    <-- klik -->    zuid


 

doneer 10