hit counter joomla

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder 300

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


 

anbi logo

 

privacy 895556

Vanuit de CvK.

De actie kerkbalans is achter de rug. Gemeenteleden die nog niet betaald hebben, krijgen een herinneringsbrief. De jaarrekening 2020 is goedgekeurd door de AK. De jaarrekening moet ook worden voorgelegd aan de toezichthoudende instantie, het CCBB. Dat staat voor Classicaal College voor Behandeling van de Beheerszaken. Dit college heeft ondertussen ook haar goedkeuring verleend.
Door de hevige regenbuien van 18 en 19 juni is er waterschade ontstaan bij de Vrijheidskerk en de Pastorie. Wij proberen de schade zo snel mogelijk te (laten) herstellen.

Het gebruik van de kerken begint zo langzamerhand weer op gang te komen. Binnenkort is er overleg met de Beheerscommissie van de Blije Mare, waar ook de katholieken in vertegenwoordigd zijn. Er zal ook overlegd worden met de stichting Op de Terp over het gebruik van de wijkplaats.

Over een tijdje start de voorbereiding voor de begroting 2022.

Al met al is er genoeg te doen. Wij zoeken daarom naar gemeenteleden, die onze gelederen willen versterken, ook omdat een paar zittende kerkrentmeesters hun vertrek hebben aangekondigd. Het College van Kerkrentmeesters vergadert één keer per maand. U kent zich opgeven bij één van de kerkrentmeesters.

Simon Binnendijk

Kerk onlinenoord    <-- klik -->    zuid


 

doneer 10