hit counter joomla

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder 300

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


 

anbi logo

 

privacy 895556

Uit het CvK

Eén van taken van het College van Kerkrentmeesters is het zorgdragen voor een goede archivering van de plaatselijke kerkelijk documenten. Daarbij moet u denken aan agenda’s en verslagen van kerkenraden, commissies en andere organen van de kerk. Ook begrotingen, jaarrekeningen, beleidsstukken en correspondentie dienen bewaard te blijven. Op zo’n manier wordt de geschiedenis van de Protestantse Gemeente te Alkmaar veilig gesteld. Al die stukken bevonden zich in zeer veel dozen op het kerkelijk bureau, in de kelder van de Vrijheidskerk en in de Blije Mare.

Addy, onze medewerker op het kerkelijk bureau, heeft zo’n drie jaar geleden een oproep gedaan voor hulp om al deze papieren te ordenen. Sinds die tijd is een groep gemeenteleden een dagdeel (en soms twee dagdelen) per week mee bezig geweest. Na een oproep om thuisliggend archiefmateriaal in te leveren, kwamen er weer nieuwe stapels dozen. De plaats waar archieven het best ondergebracht kunnen worden, is het Regionale Archief aan de Bergerweg. Door een goede klimaatbeheersing blijven de papieren in goede staat.

Eerst moet er wel geordend worden, dubbele exemplaren gaan er uit, nietjes en plastic worden verwijderd en van de stukken maakt men overzichtslijsten. Er was zoveel materiaal dat de keus is gemaakt om eerst de stukken van voor de fusie Hervormd/Gereformeerd klaar te maken voor het regionale archief. Zo’n anderhalf jaar geleden waren de documenten van de Grote Kerk en Kapelkerk gereed om weggebracht te worden. In juni was het archief van de Verlosserskerk afgerond. Samen met alle jaargangen Samen Verder is dat naar het archief gebracht. Zie ook de foto, met van links naar rechts Lenie Boezaart, Margriet Binnendijk en Corrie Hartenberg. Het werk is daarmee nog niet afgelopen, de ploeg zal nog een tijd doorgaan met dit “monnikenwerk”. Het CvK is iedereen die zich inzet voor de archivering zeer erkentelijk voor deze vrijwillige inzet.

De werkzaamheden van het CvK, zoals het voorbereiden van de begroting zijn weer begonnen. In de septembervergadering ontvangen wij drie gemeenteleden die interesse hebben om lid te worden van het College van Kerkrentmeesters. Uiteraard zijn wij zeer verheugd met deze interesse.

Simon Binnendijk

Kerk onlinenoord    <-- klik -->    zuid


 

doneer 10