hit counter joomla

Gesloten

geslotenhet kerkelijk bureau is gesloten van 26 mei tot 6 juni

 

banners website 20223

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder 300

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


 

anbi logo

 

privacy 895556

Actie Kerkbalans 2021

Zo langzamerhand is het tijd om de (Kerk)balans op te maken en de resultaten met u te delen.
Bedankt
Allereerst willen we de meewerkende gemeenteleden: coördinatoren, foldermakers en lopers in het bijzonder, hartelijk bedanken voor alle inspanningen om de actie Kerkbalans mogelijk te maken. Het is niet altijd de leukste klus maar wel een hele belangrijke; persoonlijk contact is altijd nog de beste manier om maximale resultaten te behalen. Bedankt dus!

En dan nu iets over de resultaten:
In de begroting 2021 is uitgegaan van een totaalbedrag aan vrijwillige bijdragen van € 250.000,-.
Maar dat was een verkeerde inschatting! Er is in 2021 totaal € 261.801,- opgehaald!!
De toezeggingen waren al hoger dan in 2020 en nagenoeg alle toezeggingen zijn ook binnengekomen. Ook waren er nog incidentele (niet vooraf toegezegd) giften waardoor we op dit mooie bedrag komen!
Hartelijk dank aan alle gevers!!

Deelnemende leden
Als we verder naar de cijfers kijken zien we dat het aantal deelnemers aan deze actie is gezakt van 1007 (2020) naar 995 in 2021. Dat betekent dus dat de gemiddelde gift is gestegen! Het gemiddelde per gever was in 2020 € 251,- en in 2021 was dat € 259 (exclusief extra giften).
Een hoopvolle ontwikkeling.

Geefgedrag
Als we naar het geefgedrag kijken in de verschillende leeftijdsgroepen zien we nog steeds een groot verschil. In de bijgaande grafiek is dat duidelijk weergegeven. De grafieklijn geeft het totale bedrag aan wat per leeftijdsgroep wordt gegeven. Voor 2022 verwachten we nog wel een toename van het aantal toezeggingen. Niet iedereen heeft nog gereageerd op de uitnodiging.
grafiek
Digitaal
Het aantal toezeggingen wat digitaal is nagenoeg gelijk gebleven in 2021. Het percentage digitale toezegging was bijna 62%. Als we kijken naar dit jaar is dit percentage flink gestegen. Voor 2022 is bij 75% van de toezeggingen digitaal gedaan. Dit scheelt toch weer aardig wat handmatig werk!

Vanaf deze plaats nogmaals iedereen hartelijk bedankt voor de giften!

Joan Maljaars namens het college van kerkrentmeesters

Kerk onlinenoord    <-- klik -->    zuid


 

peuterkerk


 

doneer 10