hit counter joomla

Gesloten

geslotenhet kerkelijk bureau is gesloten van 26 augustus tot 12 september

 

banners website 20223

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder 300

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


 

anbi logo

 

privacy 895556

Uit de ARK

Op 18 mei 2022 kwam de Alkmaarse Raad van Kerken voor de derde keer na de coronaperiode weer bij elkaar. Na deze tijd, waarin het moeizaam vergaderen was, komen nu naast de vaste agendapunten, weer andere onderwerpen aan de orde.
Het was de gewoonte dat in de vergadering het ARK-lid dat die avond de gastvrijheid bood, ook het een en ander vertelde over zijn/haar kerk of geloofsgemeenschap. Met het geven van informatie over het Apostolisch Genootschap is deze traditie weer nieuw leven ingeblazen.

Het Apostolisch Genootschap is in de 19e eeuw ontstaan in Engeland en Schotland en via Duitsland naar Nederland gekomen. De kern van het gedachtegoed van het Apostolisch Genootschap is dat de kracht van God in mensen werkt, dat mensen zelf de dingen doen die Jezus deed. Het gaat daarbij met name om liefdevol handelen. Na de tweede wereldoorlog vond een scheuring plaats waardoor naast het Apostolisch Genootschap de nieuw-Apostolische kerk ontstond. Het Apostolisch Genootschap maakt momenteel grote veranderingen in de organisatiestructuur door. Het van bovenaf aansturen maakt plaats voor het organiseren vanuit de lidmaten zelf. De toekomstvisie “Dit geloven wij” ligt hieraan ten grondslag.

Informatie werd gegeven over het ontstaan en bestaan van de groep “Mozaïek”. Ongeveer negen jaar geleden boog een missionaire denktank van de Kapelkerk en de Open Hof zich over de vraag: ”Wat doen wij verkeerd waardoor er zo weinig nieuwe mensen naar de kerk komen?” De conclusie was dat men “iets” moest beginnen dat nog niet bestond. Hieruit kwam Mozaïek voort, bestemd voor mensen op zoek naar zingeving, die antwoorden op levensvragen niet in een kerk vinden. Om de week komt de groep op zondag om 12.00 uur bij elkaar in het wijkcentrum Overdie aan de van Maerlantstraat in Alkmaar. Elke bijeenkomst begint met een lunch, gevolgd door een inleiding over een bepaald onderwerp. Vervolgens gaat men met elkaar in gesprek. Op die manier lukt het met bezoekers in gesprek en in verbinding te komen waarbij de Bijbel altijd open gaat.
Mozaïek is geen kerk, geen pioniersgroep. De organisatoren hebben geleerd dat je geen eigen gemeenschap moet willen vormen. Mensen komen, ontdekken iets en gaan weer verder. Er wordt, met veel geduld, geïnvesteerd in contacten. Kleine successen worden groot gevierd. Er is bewust voor gekozen om de groep klein (25-30 personen) te houden. Hoewel de gemiddelde leeftijd boven 40 jaar ligt komen er nu ook mensen uit een jongere leeftijdsgroep. Bezoekers komen met name via contacten met eerdere bezoekers. Mozaïek is dynamisch, kent geen vaste structuren zoals kerken maar zoekt naar een eigen vorm. Informatie over Mozaïek is te vinden op www.mozaiek-alkmaar.nl.

De brainstormavond op 30 maart over de vraag wat kerken in Alkmaar kunnen betekenen voor de vluchtelingen uit Oekraïne, werd goed bezocht door mensen uit vrijwel alle richtingen van de ARK. Gesteld werd dat eerst duidelijk moet zijn waar de Oekraïners behoefte aan hebben voor er verder actie ondernomen kan worden. Het blijkt op dit moment echter moeilijk contact te leggen met instanties die hier een antwoord op zouden kunnen geven. Wel is een flyer in de maak met bestaande activiteiten van de kerken waarbij Oekraïners aan kunnen sluiten. Zodra daar aanleiding voor is wordt een volgende bijeenkomst belegd.

Er werd melding gemaakt van de lancering van de website www.dekoepel.nl op 13 juni 2022. Op deze website zal informatie te vinden zijn voor vrijwilligers die in aanraking komen met mensen in financiële problemen. Het aanbod (in het kader van armoedebestrijding) van verschillende instanties wordt daarop inzichtelijk gemaakt.

De voorzitter van de ARK sloot deze boeiende avond af met de woorden: “Ga met God en wees tot zegen”.

ia de Rijke, secretaris ARK

Kerk onlinenoord    <-- klik -->    zuid


 

peuterkerk


 

doneer 10