hit counter joomla

Gesloten

geslotenhet kerkelijk bureau is gesloten van 26 augustus tot 12 september

 

banners website 20223

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder 300

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


 

anbi logo

 

privacy 895556

Over Jezus

De zomervakantie staat voor de deur. We hebben er zin in, vrije tijd, lekker weg, andere mensen zien, bijzondere dingen doen. Veel mensen gaan ver weg, anderen blijven daarvoor thuis. We wensen iedereen een goede tijd!
Er is veel modern onderzoek naar Jezus gedaan. En omdat het in de wetenschap om feiten gaat, werd een onderscheid gemaakt tussen de historische Jezus en de Christus van de kerk. Over de historisch Jezus, zijn leven en werk, zou je na onderzoek met zekerheid iets kunnen zeggen.

Over de Christus van de kerk veel minder; immers de kerk deed over Jezus geloofsuitspraken en die zijn nu eenmaal niet wetenschappelijk te verifiëren. Bepaalde teksten uit de evangeliën zouden dan wel door Jezus gezegd en gedaan zijn en andere teksten dan weer niet. Bij de een was Jezus een wijsheid-leraar, bij de ander een revolutionair en bij weer een ander een hoogstaand moreel mens. De overeenkomst was dat Jezus misschien nog wel genezingen had kunnen doen, maar het Woord dat mens geworden is, de vergeving van zonden, opstanding en nieuw leven, dat was duidelijk het geloof van de kerk, dat was eigenlijk verzonnen. Was de Jezus van Mattheus, niet een theologisch andere dan die van Marcus, Lucas, laat staan Johannes? Een duidelijk bewijs dus van hoe de jonge kerk creatief met historische Jezus omging.
Het huidige postmoderne onderzoek naar Jezus – het wordt wel de derde fase genoemd – kijkt anders naar Jezus. De historische Jezus blijkt niet met zekerheid te vinden, er is alleen de Jezus waar de evangeliën over getuigen. Feiten over Jezus en interpretaties van Jezus door zijn getuigen één geheel. Dé beslissende gebeurtenissen in de Jezus beweging indertijd zijn Pasen en Pinksteren geweest. De historische Jezus blijkt dezelfde te zijn als de opgestane en verhoogde Jezus. Pasen en Pinksteren kleuren de interpretatie van de feiten over de Jezus die geboren is met Kerst. En die interpretaties kunnen verschillend zijn al naar gelang de reden waarom het evangelie geschreven is.
James Dunn heeft een prachtig boek *) geschreven over de eenheid en de verscheidenheid in het Nieuw Testament. Hij zegt dat er een fundamentele eenheid in het Nieuwe Testament ligt in de gebeurtenissen van Pasen en Pinksteren (alle evangelisten, Paulus, Petrus en Johannes spreken erover), dat er een fundamentele spanning in ligt omdat het christelijke geloof uit het jodendom voort is gekomen (o.a. Paulus en Jakobus verschillen over geloof en werken) en dat er een fundamentele diversiteit in te zien is, omdat verschillende omstandigheden (Mattheus, Lucas) en verschillende gemeentes (Palestijnse en Hellenistische kerk) om een andere toepassing van het evangelie vragen.
Hij benadrukt de fundamentele rol van ervaring en zegt dat de gedeelde ervaring van de Geest gemeenschap vormt. Dat het fundament van de kerk geen leerstelling van of over Christus is, maar een ervaring van het aanvaard-zijn door God via de Geest. Dat het Heilig Avondmaal niet de eenheid van wijn en brood symboliseert, maar dat deelname (gemeenschap) in brood en wijn is als de deelname (één Lichaam) in Christus.
Dunn ziet het christelijk geloof als een vernieuwingsbeweging binnen het jodendom van de eerste eeuw die nieuwe vormen vindt en zich losmaakt van oude (bevrijding). Dat de middelen voor vernieuwing staan ​​in de basisdocumenten (het Nieuwe Testament). Dat de kerk open en flexibel moet zijn en ontwikkeling mogelijk moet maken, zo niet, dan zal het buiten haar plaatsvinden.
En als laatste zegt hij, dat de Verrezen Christus en de gedeelde Geest de eenheid, latente spanningen en diversiteit toelaten door een bijbels en realistisch evenwicht tussen deze drie te behouden.

*) Unity and Diversity in the New Testament, an Inquiry into the Character of the Earliest Christianity by James D.G, derde druk

Ane Mulder

Kerk onlinenoord    <-- klik -->    zuid


 

peuterkerk


 

doneer 10