hit counter joomla

Gesloten

geslotenvan 24 augustus t/m 10 september
is het kerkelijk bureau
gesloten


Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.

anbi logo

Uit de kerkenraad - juli 2018

Er gebeurt genoeg in de kerk, toch is het in de kerkenraad relatief rustig. Wanneer dit nummer verschijnt is het vakantietijd. De sectieteams en taakgroepen hebben zich gebogen over de stip aan de horizon; deze resultaten worden nu verwerkt. De nieuwe privacywetgeving zorgt allerwegen voor werk en onrust. Voor onze kerken heeft de PKN centraal reeds veel uitgezocht.

Binnen de PGA is een commissie onder leiding van het CvK ingesteld waarin diegenen die veel met persoonsgegevens en –vermelding te maken hebben zitting hebben. Zij zal zorgen dat we het lokaal goed doen. Met onze kerkelijk werker Albert Kozijn zijn gesprekken gevoerd om nog enige tijd, in afbouwende vorm naar zijn pensioen, aan te blijven.

Dat de Vrijheidskerk dit jaar 50 jaar bestaat zal inmiddels niemand zijn ontgaan. Hoe daarbij is stilgestaan zal elders zijn te lezen. Wat ik nu belangrijk vind is dat er wekenlang door diverse groepen hard is gewerkt om er wat van te maken, en dat is gelukt! Ze waren er allemaal: de bedenkers, de regelaars en de doeners; zeer velen, ieder naar eigen vermogen. Hier past het woord vitaliteit.

De kerk stond open voor eigen en voor de buurt; zo kom ik bij het volgende:

In de PKN organisatie zijn de classes in aantal sterk verminderd en daarmee per stuk aanzienlijk groter geworden. Om als naburige kerken enig onderling contact te houden zijn ‘ringen’ gevormd. Op 7 juni was de eerste bijeenkomst van ‘onze’ ring, in Heerhugowaard. Deze ring is ter grootte van de oude classis Alkmaar. De komende tijd moet uitwijzen of het themabijeenkomsten gaan worden of dat het praktischer is de ringen wat kleiner te maken. Gastspreker op 7 juni was dr. Sake Stoppels (PKN / VU) over de vraag ‘Waar en hoe leer ik op de weg van geloven ? Welke lessen kunnen wij trekken uit de wijze waarop wij zelf geleerd hebben op de weg van geloven ? De kerk is een oefenruimte voor leerlingen. Jezus roept leerlingen, geen kerkmensen.' Dat is de grondtoon in Stoppels boek ‘Oefenruimte’; het helpt ons verder te komen in de navolging van Christus. Daarbij wordt afstand genomen van een vrijblijvende kerk: waar niets hoeft, gebeurt meestal maar weinig. Stoppels zoekt naar een manier om te bouwen aan een cultuur van discipelschap (het volgen van Jezus) die ook open is voor de zinzoekers van deze tijd. Daarom: ‘houd van de kerk van nu en word een open en ontvankelijke kerk, zonder kramp door krimp. Een grote groep mensen hunkert naar gemeenschap. Slechts weinigen gaan zondags nog naar de kerk; een braakliggend terrein’.

Cor Docter

p01
doneer 10