De begroting voor 2023 is weer gereed. Dat wil niet zeggen dat we de zaken op orde hebben. Ook volgend jaar moeten we helaas weer een beroep doen op de reserves. De kosten stijgen en de opbrengsten dalen. We staan voor de uitdaging om kosten en baten weer in balans te brengen. Dat vraagt om ingrijpende maatregelen want dat houden we niet heel lang vol. Door de Algemene Kerkenraad wordt daar het komende jaar veel aandacht aan besteed, zodat we nog op tijd het tij kunnen keren.

begrotingPGA2023De opbrengsten voor 2023 staan wederom onder druk. De verwachte inkomsten uit verhuur en buffet zijn naar beneden bijgesteld. Ook de opbrengsten van de vrijwillige bijdragen zien we afnemen met name veroorzaakt door het dalende ledenaantal. De verwachte opbrengsten dalen derhalve met ongeveer € 15.000 ten opzichte van de begroting 2022.
Het komend jaar hebben we te maken met stijgende energiekosten. Vooral het gasverbruik is de boosdoener: we gebruiken veel gas om de kerkgebouwen te verwarmen; het is dus zaak om kritisch te blijven kijken wanneer ruimtes wel of niet verwarmd moeten worden. Dit zien we terug in de post ‘lasten kerkgebouwen’: een plus van ruim € 30.000.
Het operationeel resultaat komt daarmee op € -154.800.

Aangezien we een aantal zaken bekostigen uit de daarvoor bestemde reserves komt het werkelijke tekort uit op € -90.800. Dat kunnen we doen omdat we een sterke vermogenspositie hebben. Die uitgaven hadden we niet kunnen doen als deze bestemmingsreserves er niet zouden zijn. Wat dat betreft verkeren we dus in een luxe positie.
Tot slot: een deel van ons vermogen is belegd. De opbrengsten daarvan vielen in 2021 erg mee. Voor 2022 ziet dat er een stuk slechter uit. Die onzekere factor speelt uiteraard ook mee in 2023. We proberen de effecten daarvan te nivelleren via de reserve koerswinst. In de begroting houden we hier geen rekening mee. De resultaten van de beleggingen moeten we bekijken op lange termijn (10 jaar) en worden uiteindelijk pas gerealiseerd bij verkoop.

De totale begroting met specificaties en de cijfers per wijk, kunt u (digitaal) opvragen bij het kerkelijk bureau: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Joan Maljaars

Afbeelding van Bruno /Germany via Pixabay

Pay off Protestantse Kerk 2019 RGB links