groep fietsen

Enkele maanden geleden vertelde ik u dat we als team compleet waren, met foto. We zijn blij nog een vrijwilliger te mogen begroeten. Hij heet Rolf Bauschen en is behulpzaam en enthousiast.
We hebben een kerstlunch gehad op 21 december op het COA-terrein met allerlei hapjes uit de Midden-Oosterse keuken, klaargemaakt door de vrouwen van asielzoekers. Dat was heel lekker en gezellig. Op 4 januari zijn we weer gestart met onze werkzaamheden op woensdag- en vrijdagmiddag.

We worden steevast opgewacht door een joelende groep kinderen die weer verlangend uitkijken wat we te bieden hebben op hun vele wensen. We merken dat we een vaste plek zijn geworden voor hen en dat voelt goed. Inmiddels hebben we een jaaroverzicht gemaakt en Geert Jongsma heeft de financiële jaarrekening 2022 gepresenteerd aan de Penningmeester van onze Diaconie Ale-Jan Algra. Onze medewerker Sybe Groeneveld heeft alle wielen gesorteerd op maat. Daardoor kunnen we zomaar een opgegeven krom voorwiel vervangen!
Wat we nog nodig hebben is een vrijwilliger die fietsles geeft. Dat is tamelijk inspannend werk als je zware Afrikaanse vrouwen in evenwicht moet houden. Daardoor is een vrijwilliger afgehaakt. Wie hem evt. wil vervangen kan contact met ons opnemen. De cursus is altijd op vrijdagmiddag.
Verder gaat ons werk zeer voorspoedig en voelen ons dankbaar dat we dit mooie werk mogen blijven doen.
Mocht u een fiets willen doneren belt u naar: Theo Bruin, telefoon 072 512 42 02 of 06 10 19 68 85.
Hartelijke groet van Theo Bruin, Anno Bos en Geert Jongsma van het “Fietsproject voor kinderen van Asielzoekers”.

Pay off Protestantse Kerk 2019 RGB links