Namens de Algemene Kerkenraad wens ik allen een goed 2023.
Wie de gezamenlijke oudjaarsvesper heeft bijgewoond heeft gehoord over de veelzeggende titel “We zijn er nog”. Een titel waar je veel kanten mee op kunt. Het kan slaan op ons persoonlijk, op de kerk, op het land, op de wereld. Hoewel, als je dan meemaakt dat op diezelfde oudjaarsavond iemand overlijdt aan de gevolgen van een ongeval bij ons vlak voor de deur besef je des temeer dat ons persoonlijk leven iets is zonder al te grote garanties.

Maar voor het grotere geheel kunnen we hopelijk volgend jaar weer zeggen dat we er nog zijn. De titel van de gezamenlijke dienst op nieuwjaarsmorgen “Opnieuw geboren worden” met regels tot een beter leven sloot hier mooi bij aan. Als betere mensen er nieuwgeboren nog zijn.

De AK vergaderde op 12 december 2022 met als gast mw Annego Hogenbrink namens de vertrouwenspersonen. Zij zijn sinds hun aantreden niet vaak benaderd, wat je mooi zou kunnen noemen, maar wat tegelijkertijd ongeloofwaardig is. De vertrouwenspersonen zijn op zoek naar meer bekendheid, met een lagere drempel; zie daarover een stuk elders.

De begrotingen van CvK en CvD voor 2023 zijn definitief vastgesteld. Inmiddels heeft hogerhand, het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken Noord-Holland van de PKN deze begrotingen ontvangen en beoordeeld. Deze beoordelingen geven geen aanleiding om in overleg te treden over wijziging of aanvulling als genoemd in ordinantie 11-7-2 van de kerkorde, zoals dat in formele taal heet en wat goedkeuring betekent. Ook het collecterooster 2023 is goedgekeurd.

Over de eerder genoemde denktank waarin men gaat nadenken over de verder weg liggende toekomst van de PGA is afgesproken dat Joan Maljaars deze namens de AK gaat trekken. Ik zal het geïnteresseerd vanaf de zijlijn volgen. De vacature voorzitter AK per september staat nog open. Het zou mooi zijn als hier tegen de zomervakantie invulling aan kan worden gegeven.

Alle goeds gewenst
Cor Docter

Pay off Protestantse Kerk 2019 RGB links