Actie Kerkbalans
Op 14 januari 2023 is de actie Kerkbalans van start gegaan. Eerder is geschreven over de begroting 2023. U heeft toen kunnen lezen dat wij als Protestantse Gemeente te Alkmaar de begroting 2023 met een stevig negatief resultaat afsluiten. Wij rekenen er dan ook op dat wij als gemeente de begrote baten aan “levend geld” (257.600 euro), zoals vermeld in de begroting 2023, minimaal ontvangen om het geplande kerkelijk werk in 2023 mogelijk te maken. De actie Kerkbalans is hiervoor het belangrijkste instrument.

Tientallen vrijwilligers zijn bij de actie betrokken. Doordat het aantal kerkleden de laatste jaren achteruitgaat, wordt de opbrengst de laatste jaren wel minder. Maar onze kerkleden geven per persoon/huishouden wel elk jaar meer. Als u nog niet gereageerd heeft, het kan alsnog.

Secretariaat
Al enige tijd is er wat betreft het secretariaat een vacature. Een kandidaat heeft een tijdje meegelopen met het CvK en te kennen gegeven dat hij het secretariaat op zich wil nemen. Uiteraard zijn wij blij met dit besluit. Wij zullen de Algemene Kerkenraad vragen om hem als kerkermeester te benoemen.

Kerkenvisie
In 2019 is de gemeente Alkmaar begonnen met het opstellen van een kerkenvisie. Dit met als doel om te kijken hoe de toekomst van de kerkgebouwen in Alkmaar eruitziet. En welke rol de gemeente daarin kan spelen. Met alle kerken is contact gezocht, ook met onze kerk, de Protestantse Gemeente te Alkmaar. De contacten hebben geleid tot een overzicht van alle kerken in Alkmaar en dat zijn er veel. De verschillen zijn behoorlijk, van kerken die nog volop als kerkelijk centrum worden gebruikt tot kerken met een sociaal maatschappelijke functie. Het was ook mogelijk om een energiescan van het gebouw te laten maken, dat is voor beide kerkgebouwen waar wij gebruik van maken gebeurt. Het resultaat was een lijst van bruikbare adviezen. In 2021 zijn twee websites ingericht. Door gesprekken met afdelingen van de gemeente, makelaars/ontwikkellaars zijn die verder ontwikkeld. Er is een website met informatie over en voor kerkeigenaren (kerkenvisiealkmaar.nl) en een website waar kerken nieuws kunnen uitwisselen (kerkenplatform.nl). Iedereen kan de websites raadplegen. Ondertussen is de kerkenvisie door gemeenteraad van Alkmaar goedgekeurd. Er is ook een afsluitende bijeenkomst geweest. De websites blijven in de lucht en er komt twee keer per jaar een bijeenkomst om de stand van zaken met elkaar te bespreken. Wij raden u aan om eens een kijkje te nemen op de websites.

Pay off Protestantse Kerk 2019 RGB links