In de vergadering van 18 april werden de beide jaarrekening 2022 van kerk en diaconie, opgesteld door het CvK en het CvD, toegelicht en besproken. Beide zijn negatief getekend door een slecht beleggingsjaar. Daarop zijn deze vrijgegeven voor publicatie in de gemeente, op 15 mei is er voor belangstellenden een jaarvergadering, in De Blije Mare, waar vragen gesteld en beantwoord kunnen worden. In de AK-vergadering van 30 mei zullen de jaarrekeningen definitief worden vastgesteld.
Op 18 april hadden we tevens een interessant (jaar)gesprek met de redactie van Samen Verder en de website van de kerk. In grote lijnen verloopt alles goed en ziet het er fraai uit, maar groot zorgpunt blijft de lange doorlooptijd.

Met het zoeken van een nieuwe predikant voor Noord wil het nog niet zo vlotten. Er zijn te weinig potentiƫle kandidaten en te veel vacatures in de naaste omgeving. Inmiddels heeft ds. Nielspeter Jans aangegeven per 1 september met vervroegd emeritaat te gaan. Onder aftrek van vakantiedagen valt zijn laatste dienst op 16 juli. Toen Nielspeter hier in 2000 aantrad wist hij zich omringd door een grote groep wijkpredikanten, gezamenlijk vormden zij het zogenaamde ministerie. Inmiddels is hij op dit moment de laatste PGA-predikant die vertrekt, wat inhoudt dat ook de AK weer, of eigenlijk nog steeds, een vacante predikantsplek heeft. Al met al een bijzondere situatie waar veel uitdaging in zit.
We hebben dus twee vacatures, tijd om opnieuw te beginnen. De Toekomstgroep, gericht op hoe de PGA er tegen 2030 uit zou moeten en kunnen zien, zal op 5 juni een voortgangspresentatie geven aan alle kerkenraden. Wellicht opent dit mogelijkheden tot een andere aanpak en/of kunnen we het toekomstbeeld iets dichterbij trekken. Hoe dan ook, we houden vertrouwen in de toekomst. Jezus roept zijn volgelingen op om zich Hem actief te herinneren. Wanneer we onszelf en elkaar herinneren aan wat Hij voor ons heeft gedaan, voedt dat ons vertrouwen op God voor de toekomst. 

Cor Docter

Pay off Protestantse Kerk 2019 RGB links