Na het positieve resultaat van 2021 moeten we het in 2022 weer met een verlies doen. Ook deze keer spelen de beleggingen een hoofdrol. Hoewel we het effect van het koersresultaat nivelleren (50% + of - resultaat en 50% + of - reserve) was het verlies dit jaar uitzonderlijk groot. Het jaar gaat de boeken in als een van de slechtste jaren in de beleggingshistorie. Onze kerk belegt alleen met middelen die we voor langere tijd kunnen missen. Kijken we naar de lange termijn dan leveren de beleggingen nog altijd meer op dan de spaarrentes. Inmiddels vertoont het belegd vermogen weer een licht stijgende lijn.

Het resultaat zonder die incidentele baten en lasten (=operationeel resultaat) geeft een beter zicht op hoe we het hebben gedaan afgelopen jaar. Begroot was een verlies van € 111.000. Het werkelijke verlies is echter een stuk minder: € 12.577. Nog altijd een verlies maar wel een flink verschil met de begroting. Dat verschil is voor een groot deel te verklaren door het vertrek van de predikant in wijk Noord (minder salariskosten: + € 44.000). Verder is er een meevaller aan de batenkant: Rentebaten + € 28.652; we noemen het rentebaten maar het zijn voornamelijk dividenden (winstuitkering aandelen). Het resterende deel van het verschil wordt verklaard door lagere lasten kerkdiensten, lagere beheer- en administratiekosten en hogere bankkosten.
Voor het uiteindelijke resultaat tellen ook de bijzondere baten en lasten mee, evenals de mutaties in fondsen en reserves. Eén mutatie valt daarin op: de opbrengst van het Delta-gebouw. Doordat de Stichting Delta is opgeheven en het gebouw is verkocht, is de opbrengst naar ons overgemaakt. Dit bedrag hebben we gereserveerd voor de jeugd. Het bedrag is terug te vinden op de balans bij de reserves en bedraag € 275.000.
Na het verwerken van bovenstaande posten is het uiteindelijke resultaat € ‑98.040 (begroot was € ‑84.800)
Wilt u de jaarrekening, inclusief toelichting, inzien, dan kunt u deze (digitaal) opvragen bij het kerkelijk bureau (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Joan Maljaars, penningmeester CvK

cvk2022

Afbeelding van Steve Buissinne via Pixabay

Pay off Protestantse Kerk 2019 RGB links