Op 30 mei was de taakgroep Jeugd en Jongeren aanwezig met het volgende voorstel: stoppen met de vieringen in City Light en enkele malen per jaar jeugddiensten houden in de beide wijkkerken. De AK steunt dit van harte; dit voorstel gaat naar beide wijkkerkenraden om het verder uit te werken en structureel in te plannen.
De presentatie van de Toekomstgroep op 5 juni was hoopgevend en biedt goede aanknopingspunten om op verder te gaan. Beide wijkkerkenraden zullen zich er nader over buigen teneinde er in gezamenlijke gedragenheid een presentatie aan de gehele gemeente van te maken.

De situatie met tegelijkertijd twee predikantsvacatures is enerzijds zorgelijk maar geeft ook nieuwe kansen tot een toekomstgerichte gezamenlijke invulling.
De jaarrekeningen van zowel de kerk als de Diaconie zijn goedgekeurd, inmiddels ook door het hogere echelon, het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken Noord-Holland. Het CvK en CvD, in het bijzonder de penningmeesters, veel dank voor alle werk hieraan verricht.
Binnen de AK werd reeds afscheid genomen van Nielspeter Jans, met als stoffelijke blijk een kaars met daarop het Onze Vader. We wensten Nielspeter Gods zegen en alle goeds voor de toekomst. In dat laatste kwam al snel een fikse deuk door een ongelukkige val op 10 juni, waarbij hij een kniepees scheurde, met een operatie en een lange herstelperiode tot gevolg. Heel vervelend voor de familie Jans, juist in deze periode van afscheid nemen en de verhuizing voorbereiden. We wensen hen veel sterkte en steun om hier doorheen te komen.

Iedereen een mooie zomer gewenst, waar en hoe dan ook.

Cor Docter

Pay off Protestantse Kerk 2019 RGB links