Joan Maljaars, eerste penningmeester van het CvK, zal in september voor het laatst de vergadering van het college bijwonen. Hij treedt af nadat hij vanaf 2014 onze “schatbewaarder” is geweest. Hij regisseerde de begroting en de jaarrekening, hield de uitgaven nauwlettend in de gaten en vertegenwoordigde het CvK in de AK. En dat alles op een rustige, weloverwogen en bescheiden manier. Wij zij hem veel dank verschuldigd.
En … er is een opvolger in de persoon van Peter Tuinman, ondertussen als CvK-er al helemaal ingewerkt. Een eerste aandachtspunt voor hem is het zorgen voor het opstellen van de begroting 2024.


Marcelle van der Ploeg, al een aardige tijd ouderling-kerkrentmeester, zal het college verlaten. Zij was o.a. contactpersoon voor de koster en regelde de ondersteuning vanuit de rijksoverheid toen door corona de verhuur wegviel. Gelukkig blijft ze de beheertaken doen, die zij verricht voor de Vrijheidskerk. Wij danken Marcelle hartelijk voor haar bijdrage aan het CvK.

Simon Binnendijk

Pay off Protestantse Kerk 2019 RGB links