Kort na de aanstelling van ds Pieter van der Woel als ambulant predikant voor Noord kregen we via de PKN Mobiliteitspool nog een naam, te weten ds Hanneke Ruitenbeek. Zij is nu nog samen met haar man gemeentepredikant in de PG Heiloo, maar daar stoppen ze einde dit jaar mee. Dan gaan ze verder als deskundigen voor bepaalde functies binnen de PKN, waaronder ook het ambulant predikant zijn. Zij kan als zodanig per 1 december beginnen in Zuid, vooralsnog voor 10 uur per week, gedurende 1 jaar. Iets waar we in Zuid erg blij mee zijn, want de gezondheidstoestand van ds Nielspeter Jans gaat helaas niet naar verwachting vooruit, tot en met januari is hij zeker niet terug te verwachten en daarna zal het nog een zeer geleidelijk proces zijn.

Voor Noord moet tevens een consulent worden aangezocht, een predikant uit de naaste omgeving die voornamelijk toeziet op een goed verloop van het beroepingswerk. In het verleden ging dat geruisloos omdat alle PGA predikanten voor elkaar ook op dit gebied invielen. Nu is dat even anders en is ds F.F.Omta van de Fenixkerk in Nieuwe Niedorp bereid deze functie in te vullen.

Gezien het afnemend aantal Samen Verder bezorg(st)ers is besloten over te gaan tot bezorging per post. Het systeem hiervoor wordt in orde gemaakt en als alles goed gaat zal het in januari zover zijn. Sommigen onder ons zullen hierdoor een loopje en een praatje missen, maar dat kan ook zonder een blaadje in de hand.

In januari is de Kerst al weer gepasseerd. Hoewel het nog wat vroeg is las ik laatst ergens een mooie opmaat naar de Kerst naar aanleiding van een oud kinderliedje:

Witte zwanen, zwarte zwanen,
wie gaat er mee naar Engeland varen?
Engeland is gesloten,
de sleutel is gebroken.
Is er dan geen timmerman
die de sleutel maken kan?
Laat doorgaan, laat doorgaan,
wie achter is moet voorgaan!

Het heeft een veel diepere betekenis dan zomaar een aftelrijmpje. Het liedje gaat oorspronkelijk over het leven, de dood en Jezus. De witte en zwarte zwanen zijn de engelen die je begeleiden bij geboorte en dood. Het betreft geen vakantiereisje naar het land aan de andere kant van de Noordzee, maar het gaat om Engel-land. Het land van licht en vrede. Daar ligt onze oorsprong, maar we kunnen niet zomaar terug. We hebben door ons gedrag zelf de sleutel kapot gemaakt.
Gelukkig is er iemand die de sleutel maken kan, geen smid, maar een timmerman. Beter gezegd de zoon van een timmerman. Jezus repareerde de sleutel door op aarde te komen en zelf de sleutel te zijn om Engelland weer te openen. We kunnen er weer heen, met Hem aan boord. Wie achter is moet voorgaan, de eersten zijn de laatsten, wie nakomt gaat voorop.

Cor Docter

Pay off Protestantse Kerk 2019 RGB links