=

Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan. Help mee!

Geef nu

Actie Kerkbalans 2022:

Geef vandaag voor
de kerk van morgen

Het is weer tijd voor de Actie Kerkbalans!
Als kerk zijn we van betekenis in de samenleving en als gemeenschap zien we naar elkaar om en delen we ons geloof in God met elkaar. Het afgelopen jaar is de samenleving en onze gemeenschap veranderd door de opkomst van het corona-virus. Dit virus heeft zijn weerslag gehad op hoe we als gemeenschap met elkaar verbonden kunnen en willen zijn. Ondanks diverse beperkingen hebben wij er toch voor kunnen zorgen dat we een gemeenschap zijn die naar elkaar om probeert te zien. We hebben het afgelopen jaar onze kerkdiensten digitaal (de livestream) kunnen aanbieden.
Onze kerk, uw kerk, mét elkaar midden in de samenleving.
Helpt u (weer) mee?