hit counter joomla

Activiteiten

 

VT2016nj

De Protestantse Gemeente Alkmaar organiseert diverse activiteiten. Taakgroep Vorming en Toerusting geeft tweemaal per jaar een folder uit met het activiteitenprogramma. Het programma omvat cursussen, kringen, films en andere activieiten zoals gezamenlijk museumbezoek. De folder wordt bij de gemeenteleden thuisbezorgd en er zijn exemplaren in de kerkgebouwen beschikbaar. Klik op de afbeelding om de folder te downloaden.

Zomerschool 2018

Vanaf 13 augustus. Er is geen andere mogelijkheid dan moed', mystieke teksten voor mensen van nu door vrouwen van geloof: Simone Weil, Etty Hillesum, Dorothee Sölle, Ida Gerhardt en Mariade Groot. Nadere informatie volgt in Samen Verder en op www.pg-alkmaar.nl.

  • Leiding: ds. Nielspeter Jans
  • Data en tijd: maandag en donderdag: 13, 16, 20, 23, 27 en 30 augustus, 10.00 – 12.00 uur
  • Locatie: Vrijheidskerk Hobbemalaan 2a, Alkmaar
  • Opgave: Hannie Ulrich, tel. 072 512 05 52 of Nielspeter Jans tel. 072 515 76 25 (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).


Simone WeilSimone Weil, Uitleg van het Onze Vader, 1941, over ‘Onze Vader die in de hemelen is’

“Hij is onze Vader, want er bestaat in ons geen realiteit die niet van hem afkomstig is. Wij behoren hem toe. Hij bemint ons, omdat hij zichzelf bemint en wij van hem zijn. Maar hij is de Vader die in de hemelen is. Niet ergens anders. Als wij geloven een Vader hier op aarde te hebben, dan is hij dat niet, maar slechts een valse God. Wij kunnen geen enkele schrede in zijn richting doen. Men kan niet verticaal lopen. Er valt hier niets te zoeken, wij moeten alleen de richting van onze blik veranderen. Hem alleen komt het toe om ons op te zoeken. Wij dienen ons erover te verheugen, dat God oneindig ver buiten ons bereik is. Zo zijn we ervan verzekerd, dat het kwade in ons - zelfs als het ons hele wezen overspoelt - in geen enkel opzicht de goddelijke zuiverheid, gelukzaligheid en volmaaktheid kan aantasten.”

 


Etty HillesumEtty Hillesum, dagboekaantekening 12 juli 1942
“Het zijn bange tijden, mijn God. (…)

Ik zal je helpen, God, dat je het niet in mij begeeft… En misschien kunnen we er ook aan meewerken jou op te graven in de geteisterde harten van anderen. Ja, mijn God, aan de omstandigheden schijn jij niet al te veel te kunnen doen, ze horen nu eenmaal ook bij dit leven. Ik roep je niet ter verantwoording, jij mag daar later ons voor ter verantwoording roepen. En haast iedere hartslag wordt het me duidelijker: dat jij ons niet kunt helpen, maar dat wij jou moeten helpen en dat we de woning in ons, waar jij huist, tot het laatste toe moeten verdedigen. Er zijn mensen, het is heus waar, die nog op het laatste ogenblik stofzuigers in veiligheid brengen en zilveren vorken en lepels, in plaats van jou, mijn God. En er zijn mensen, die hun lichamen in veiligheid willen brengen, die alleen nog maar behuizingen zijn voor duizend angsten en verbitteringen. En ze zeggen: Míj zullen ze niet in hun klauwen krijgen. En ze vergeten, dat men in niemands klauwen is, als men in jouw armen is. (…)
En ik zal je alle bloemen brengen, die ik op mijn wegen tegenkom, mijn God, en werkelijk, dat zijn er heel vele.”


Dorithee SoëlleDorothee Sölle, Mystiek en Verzet, blz. 391

In de opvatting van bevrijdende theologie bekijkt de met God vereende ziel de wereld met Gods ogen: ze ziet, als God, datgene wat anders onzichtbaar gemaakt wordt en geen rol speelt; ze hoort het gekerm van de hongerende kinderen; ze laat zich niet afleiden van de reële ellende; ze wordt één met God in de waarneming, in de kennis, in het handelen. De verlossing bestaat bij de mensen in de verpauperde wijken niet daarin dat een grote, verre acteur de ellende van de verdrukten opheft, maar daarin dat deze verre nabijheid zo dichtbij wordt, dat hij in en door de met hem één geworden mensen actie onderneemt. Het mystieke oog herkent in de bevrijdende bewegingen, ook als die louter seculier worden geformuleerd, God aan het werk: ziende, horende, handelend. In de contingentie van alfabetiseringsprogramma’s of de gemeenschappelijke bouw van een school manifesteert zich Gods handelen. Het is een ‘mystiek van de open ogen’…


Ida GerhardtIda Gerhardt, Buiten Schot, 1947

Verwachting

Weet gij het ook de ganse nacht?
De vogels komen. Aan een geuren
- van wind, van water?- valt te speuren
hoe 't lage land een komst verwacht.

Morgen het teken aan de lucht
- een frons, een lijn, een krimpend wolken-
en dan, bui van geluid, een vlucht
die dalen gaat: de vogelvolken.

En wéér staan in verwondering
wij tussen dit gevleugeld sneeuwen;
morgen- dan zijn wij, lieveling,
het eerste paar van duizend eeuwen.


Maria de GrootMaria de Groot, Liedboek voor Kevin, 1968

Het wreedste raadsel
Het wreedste raadsel waar ik deel aan kreeg
sinds ik door mijn geboorte werd ontbonden
uit oeverloze zee is schelp te zijn
die niet dan door de ene hand gevonden
kan worden
en die toegesloten blijft
tenzij die ene blik mij treft
en openschrikt het schaaldier
en de tanden
verwekt, de mond
het beenmerg
mens - o hand en blik
o toorts
kom nu het schuim en wier verbranden.

Binnenkort...

 
 19 aug 2018  15:00 uur:
Inloopmiddag De Wijkplaats
 
 20 aug 2018  10:00 uur:
Zomerschool - mystieke teksten
 
 23 aug 2018  10:00 uur:
Zomerschool - mystieke teksten
 
 27 aug 2018  10:00 uur:
Zomerschool - mystieke teksten
 
 29 aug 2018  19:30 uur:
Zingen in de Zomer
 
 30 aug 2018  10:00 uur:
Zomerschool - mystieke teksten
 
 30 aug 2018  19:45 uur:
Bijbelstudiegroep
 
 31 aug 2018  10:30 uur:
Dagtocht
 
 05 sept 2018  14:00 uur:
Inloopmiddag Westerhout
 
 15 sept 2018  14:30 uur:
Aarde, onze zuster en onze moeder
 
 16 sept 2018  15:00 uur:
Inloopmiddag De Wijkplaats
 
 21 sept 2018  15:15 uur:
Compassie. Interreligieuze en -levensbeschouwelijke dialoog
 
 21 sept 2018  19:30 uur:
Gospel Night in De Blije Mare
 
 26 sept 2018  14:00 uur:
Een levenseinde als Abraham.
 
 27 sept 2018
Maandelijkse zenmeditatiebijeenkomsten
 
 01 okt 2018  10:00 uur:
Oefencirkel verbindende communicatie
 
 04 okt 2018  18:30 uur:
Film: Être et Avoir
 
 04 okt 2018  19:30 uur:
Basiscursus zenmeditatie
 
 06 okt 2018  10:00 uur:
Basistraining verbindende communicatie
 
 10 okt 2018  14:00 uur:
Inloopmiddag Westerhout
 
 11 okt 2018  20:00 uur:
Leerhuisavond over depressie
 
 17 okt 2018  20:00 uur:
Verhalen over de kindertijd en jeugd van Jezus
 
 23 okt 2018  19:30 uur:
The Parenting Course
 
 31 okt 2018  20:00 uur:
Verhalen over de kindertijd en jeugd van Jezus
 
 07 nov 2018  14:00 uur:
Islamitische gebruiken
 
 07 nov 2018  19:30 uur:
Stilstaan op woensdag
 
 09 nov 2018  14:00 uur:
Het Zonnelied van Franciscus van Assisi
 
 14 nov 2018  08:00 uur:
Het geloof van Leonard Cohen
 
 14 nov 2018  14:00 uur:
Inloopmiddag Westerhout
 
 14 nov 2018  19:30 uur:
Stilstaan op woensdag
 
 21 nov 2018  19:30 uur:
Stilstaan op woensdag
 
 21 nov 2018  20:00 uur:
Verhalen over de kindertijd en jeugd van Jezus
 
 22 nov 2018  18:30 uur:
Film: Fill the void