hit counter joomla

Activiteiten

folder voorjaar 2019 

VT2016nj

De Protestantse Gemeente Alkmaar organiseert diverse activiteiten. Taakgroep Vorming en Toerusting geeft tweemaal per jaar een folder uit met het activiteitenprogramma. Het programma omvat cursussen, kringen, films en andere activieiten zoals gezamenlijk museumbezoek. De folder wordt bij de gemeenteleden thuisbezorgd en er zijn exemplaren in de kerkgebouwen beschikbaar. Klik op de afbeelding om de folder te downloaden.

Feestweek van de Oecumene

9 - 16 juni. Zoals eerder gemeld zal in de week na Pinksteren deze jaarlijkse feestweek weer worden gehouden. In alle kerken vinden pinkstervieringen plaats. Daarna ziet het programma van de feestweek er als volgt uit:
 • Zondagmiddag 9 juni worden er op Speelpark de Zwaan (Wagenweg 2, 1724 PT Oudkarspel) twee vieringen gehouden. Eén voor peuters met het verhaal van de Ark van Noach en één voor kinderen vanaf vier jaar onder de naam Godly play. De toegang tot die diensten is gratis.
 • Maandag 10 juni is er een mooie fietsroute gemaakt langs de Alkmaarse kerken. De route is beschikbaar via de website alkmaarseraadvankerken.nl. De tocht is op eigen gelegenheid op deze of een andere dag te fietsen.
 • Dinsdag 11 juni om 11:00 uur: kennismaken met thema “Arm in Alkmaar” via sociaal spreekuur en voedselbank. Locatie: het gebouw van het Leger des Heils, Burgpoelwaard 2, 1824 DS Alkmaar.
 • ’s Avonds van 19:30 – 21:00 uur presenteert onder het motto “Kunst in de Kerk” een aantal mensen hun creaties in de Blije Mare.
 • Woensdag 12 juni is er vanaf 19:30 in de Doopsgezinde kerk “muziek en zang in de liturgie”. Centraal staan liederen, muziekstukken, gezongen of gesproken tekst die regelmatig terugkomen en wellicht zelfs een vast onderdeel uitmaken van vieringen in Alkmaarse kerken. Met waar mogelijk eigen uitvoering en begeleiding om werkelijk te delen wat authentiek is.
 • Donderdag 13 juni wordt van 9:00 tot 17:00 uur de Joodse begraafplaats aan de Westerweg opgeknapt en schoongemaakt. Vrijwilligers gevraagd! Een dagdeel helpen is al zeer welkom!
 • ’s Avonds vanaf 19:30 tot 20:30 uur in de Remonstrantse kerk aan het Fnidsen wordt de vraag gedeeld: “Wat doen we als we bidden?”.
 • Vrijdag 14 juni begint om 19:30 uur de Taizéviering in de Vrijheidskerk “Laudate omnes gentes” m.m.v. de zanggroep van Bert Rootmensen.
 • Zondag 16 juni wordt de feestweek afgesloten met een oecumenische viering die om 11.00 uur begint in de Sint Josephkerk aan de Nassaulaan. Voorgangers: Pastoor Erna Peijnenbrug en doopsgezinde lekenpreker Joke Bakker met als thema: Horen, zien, delen en … vieren!
  Na deze oecumenische viering in de Josephkerk wordt wat lekkers voor bij de koffie aangeboden door de jongeren, die aankomende zomer op werkvakantie gaat naar Ghana. Er gaan jongeren mee uit verschillende kerken in Alkmaar e.o. Zij zullen in Ghana onder andere verder gaan bouwen aan een school. U kunt een vrijwillige bijdrage geven, wat ten goede komt aan het project.
Een uitgebreide beschrijving van alle activiteiten is te vinden in de brochures die in de kerken beschikbaar zijn. Ook op de site van de ARK (www.alkmaarseraadvankerken.nl) staat alle informatie. U bent van harte welkom om deze week van de oecumene mee te vieren.

Binnenkort...

 
 22 mei 2019  14:00 uur:
Olde Mare café
 
 22 mei 2019  18:00 uur:
Sluiting kopij Samen Verder
 
 24 mei 2019
Veiling t.b.v. Ghanareis
 
 26 mei 2019  12:30 uur:
Natuur om de hoek
 
 26 mei 2019  15:00 uur:
Inloop De Wijkplaats
 
 03 juni 2019  10:00 uur:
Oefencirkel verbindende communicatie
 
 09 juni 2019
Feestweek van de Oecumene
 
 10 juni 2019
Feestweek van de Oecumene
 
 11 juni 2019
Feestweek van de Oecumene
 
 12 juni 2019
Feestweek van de Oecumene
 
 12 juni 2019  14:00 uur:
Inloopmiddag Westerhout
 
 13 juni 2019
Feestweek van de Oecumene
 
 14 juni 2019
Feestweek van de Oecumene
 
 15 juni 2019
Feestweek van de Oecumene
 
 16 juni 2019
Feestweek van de Oecumene
 
 18 juni 2019  14:00 uur:
Steunpunt Verlies en Rouw
 
 18 juni 2019  14:30 uur:
Stiltekring: op zoek naar de stilte
 
 23 juni 2019  15:00 uur:
Inloop De Wijkplaats
 
 28 juni 2019  18:00 uur:
Sluiting kopij Samen Verder
 
 01 aug 2019
Zomerschool 2019
 
 05 aug 2019
Zomerschool 2019
 
 08 aug 2019
Zomerschool 2019
 
 12 aug 2019
Zomerschool 2019
 
 15 aug 2019
Zomerschool 2019
 
 19 aug 2019
Zomerschool 2019
 
 30 aug 2019  18:00 uur:
Sluiting kopij Samen Verder