Vrijdag 15 december gaat de kerstwandeling voor de twaalfde keer van start. Noteer vast de datum in je agenda.
Verdere informatie volgt spoedig.

Pay off Protestantse Kerk 2019 RGB links