Op dinsdagmiddag 31 oktober zal de auteur Marinus van den Berg in De Blije Mare een interactieve lezing te geven. Hij gaat met ons in gesprek over het thema ‘Rouwen in de tijd’, met als ondertitel ‘een zoektocht in het landschap van afscheid en verlies’. Het is tevens de titel van een boek door hem geschreven.

Mensen die een dierbare hebben verloren, lopen er bijna allemaal tegenaan dat men soms denkt dat je met een jaar of twee wel door je rouw heen bent. De vraag ‘Hoe lang is het nu geleden?’ zegt echter niets over je verdriet. Rouw kent geen tijd. In de lezing zal Marinus van den Berg daar dieper op in gaan.

Marinus van den Berg was in zijn werkzame leven geestelijk verzorger in verzorgingshuizen.
Hij heeft tientallen succesvolle boeken en gedichten geschreven en is een veelgevraagd spreker op lezingen en symposiums. Rode draad in zijn werk: omgaan met de dood moet je niet wegstoppen. De dood hoort bij het leven. Door met elkaar te praten kun je leren omgaan met afscheid en de dood.
De lezing is niet alleen bestemd voor mensen die een groot verlies hebben geleden maar ook voor mensen die meer willen weten hoe om te gaan met iemand die rouwt.
De lezing wordt georganiseerd door het Steunpunt Verlies en Rouw in Alkmaar (ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan) en de werkgroep Pastoraat van de Immanuëlkerk.

  • Datum en tijd: 31 oktober om 14.00 uur.
  • Locatie: kerkelijk centrum De Blije Mare, Kajakstraat 60, 1826 DN Alkmaar.
  • Informatie: Marja Ligterink: 06 30 08 86 10 of www.dezwaan-alkmaar.nl/verlies-en-rouw

Pay off Protestantse Kerk 2019 RGB links