hit counter joomla

Activiteiten

folder

De Protestantse Gemeente Alkmaar organiseert diverse activiteiten. Taakgroep Vorming en Toerusting geeft tweemaal per jaar een folder uit met het activiteitenprogramma. Het programma omvat cursussen, kringen, films en andere activieiten zoals gezamenlijk museumbezoek. De folder wordt bij de gemeenteleden thuisbezorgd en er zijn exemplaren in de kerkgebouwen beschikbaar. Klik hier om de folder te downloaden.

Kringen

 

Inloopmiddagen in de Vrijheidskerk

In september 2019 zijn we in de Vrijheidskerk begonnen met inloopmiddagen. Elke woensdagmiddag van 14.00 u tot 16.00 uur is er voor ieder die dat wil, de mogelijkheid om zomaar gezellig een kopje koffie of thee te komen drinken, een spelletje met elkaar te doen, te werken aan een puzzel, te sjoelen, mandala’s te kleuren, een wandelingetje in de mooie tuin te maken, noem maar op. Voor een gesprek staan we ook altijd klaar.

Lees meer...

Leeskring Oudorp

Elke twee maanden op een doordeweekse middag van 15.00 uur – 17.00 uur een boek bespreken en daar samen over nadenken en de verschillende leeservaringen uitwisselen. Dat doen we al jaren in De Wijkplaats in Oudorp. Bij toerbeurt leidt één van de deelnemers de bespreking in.

Lees meer...

Stiltekring

op zoek naar de stilte…
Iedere derde dinsdag van de maand komen we bij elkaar om met elkaar, na een korte inleiding, twee keer een minuut of 20 stil te zijn. We willen Jezus als voorbeeld nemen. Jezus trok zich terug in de stilte om met zijn vader te spreken. Stil zijn is geen doel op zich. Het is een middel om ‘ruis van de lijn’ te halen, zodat er ruimte ontstaat voor ons eigen moment met God.

Lees meer...

Bijbelgroep Zuid

In januari gaan we weer door met de (katholieke) bijbelkring in de Pius X kerk. Die wordt gehouden elke tweede donderdag van de maand. In het nieuwe seizoen 2019-2020 gaan we op zoek naar verhalen over mensen die 'Gods stem horen' of heel nabije ervaringen met God hebben. We denken dan aan bijvoorbeeld Henoch, Abraham of Samuel in het Oude Testament en aan Maria, Paulus of Petrus in het Nieuwe Testament.

Lees meer...

Bijbelstudiegroep Noord

Vorig jaar rond de zomer is er in Alkmaar-Noord een bijbelstudiegroep van start gegaan. Wij komen regelmatig bij elkaar.
Samen de Bijbel lezen, ons verdiepen in de achtergronden en de vragen proberen te beantwoorden die gesteld worden. Een open oog en oor, voor elkaar en voor de wereld waarin wij leven. Zijn we het ermee eens? Soms ook niet en ook dat mag. Dieper ingaan op levensvragen.

Lees meer...

Bijbelkring ELG

N.a.v. het Evangelisch-Luthers Dagboek
Tijdens de corona-crisis komt de bijbelgroep met (beeld)bellen bij elkaar.
We bespreken de teksten zoals in het Evangelisch-Luthers Dagboek aangegeven en die op de zondag na de bijeenkomst van de groep in de dienst gelezen zullen worden. De groep wil samen naar de bijbelteksten luisteren en wisselt gedachten hierover uit. Door juist de verschillende opvattingen naast elkaar te leggen, ontstaat er steeds iets nieuws. Er is geen voorkennis nodig. Respect voor de Bijbeltekst en voor elkaar is genoeg. Als dit u aanspreekt, bent u van harte welkom.

Lees meer...

Meer...

Geen evenementen
/* */