hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

UItzending Inge Landman

De Protestantse Gemeente Alkmaar als een wereld-diaconaal meelevende gemeente.

Waar de diaconie zich mee bezighoudt is te zien aan de eerste collecte in onze kerkdiensten op zondag. Vaak gaat het om stille hulp in onze eigen omgeving of om het steunen van een organisatie, die mensen in Nederland helpt, die steun nodig hebben omdat zij niet door anderen worden geholpen of bij regelingen tussen wal en schip vallen. Zo heeft onze diaconie in de Raad van Kerken van Alkmaar het initiatief genomen tot een maatjesproject voor schuldhulp. Ons initiatief lijkt langzamerhand te gaan lopen en binnenkort hoop ik daar meer van te kunnen vertellen.
Ook steunt de diaconie, meestal via Kerk in Actie, projecten wereldwijd. Ook daar gaat het om hulp aan mensen, die geheel of gedeeltelijk van buitenlandse steun afhankelijk zijn. Uit de zondagse toelichtingen bij de collecten weten wij, dat het om een groot aantal landen en een groot aantal heel verschillende projecten gaat.

Om de betrokkenheid ook bij wereld-diaconale acties te vergroten, hebben wij ons aangemeld als ‘meelevende gemeente’ bij de uitzending van een jonge theologe en sinds 30 november ook predikante naar het project ‘Geloven in Verzoening” in Colombia. Haar naam is Inge Landman. Het is de bedoeling, dat zij op 21 december a.s., de 4e adventszondag, zich in de dienst en na de dienst in de Trefpuntkerk het project in Colombia en haar beoogde rol daarin zal presenteren. Ikzelf zal deze dienst leiden en haar aan de gemeente voorstellen.
De bedoeling is, dat dit het begin is van een relatie van Inge Landman met de Protestantse Gemeente Alkmaar, waarin zij ons op de hoogte houdt van alles, wat zich rondom haar uitzending voordoet.
We hebben een kleine groep gevormd bestaande uit Jan de Groot, Menno van der Eerden, Hilda Zutt-van Reeuwijk en mijzelf, die allemaal een of andere connectie met Colombia hebben. We zouden nog graag iemand uit West bij de groep betrekken. Geïnteresseerden kunnen zich bij mij melden. Deze groep regelt het contact tussen Alkmaar en de namens onze kerk uitgezonden medewerker.
Zo ontvangen wij op woensdagavond 10 december om 19.30 uur in de Trefpuntkerk, Jenny en Andrés, twee Colombiaanse mensen, die aan het project van de Doopsgezinde Gemeente te Bogotá verbonden zijn. Zij zullen een presentatie houden. Uitgenodigd zijn het college van diakenen, ZWO, de Doopsgezinde gemeente van Alkmaar en ieder in onze gemeente, die nu al belangstelling heeft en op tijd deze uitnodiging onder ogen krijgt.

Kerk in Actie geeft het volgende bericht:
Theologe, uitgezonden naar Colombia
In januari 2015 wordt theologe Inge Landman uitgezonden naar Colombia. Via het IMCOL, de Mennonietenkerk in Colombia, zal zij betrokken zijn bij het oecumenische project Geloven in verzoening. Inge zal onder meer studenten aan het Doopsgezinde Seminarie toerusten om processen van verzoening en vergeving op gang te brengen in gemeenschappen die getekend zijn door extreem geweld, trauma’s en wantrouwen.

We hopen op een goed contact in de komende jaren tussen Inge en de Protestantse Gemeente van Alkmaar als meelevende gemeente.

Gerrit van Reeuwijk secretaris College van Diakenen PG Alkmaar.