hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

ZWO-berichten - november 2015

zwo logoToekomst ZWO
De werkgroep ZWO heef een constructief overleg gehad met de vertegenwoordigers van de diaconie. In dit overleg hebben 3 leden van de ZWO aangegeven dat ze stoppen met hun werk in de ZWO. Er verandert veel in 2016 nu er 2 preekplekken ontstaan. En we worden allen een dagje ouder. De diaconie heeft in ons overleg toegezegd het werk van Kerk-in-Actie zeker een vervolg te geven. Dit gebeurt al door aandacht te geven in Samen Verder en de informatie in de nieuwsbrieven over de collectedoelen op de betreffende zondag. Er is ook een werkgroepje nu bestaande uit Gerrit van Reeuwijk en Jan de Groot die zich inzetten voor een Kerk-in-Actieproject in Colombia, samen met de kerken uit Leeuwarden. Zij houden contact met uitgezonden medewerker Inge Landman die zich inzet voor verzoening. 2x per jaar is hier ook een collecte voor.
De ZWO-groep vindt het belangrijk om specifieke projecten van Kerk-in-Actie onder de aandacht te brengen. Zo hebben we in 2012 en 2013 Sabeel gesteund, de organisatie die zich inzet voor Palestijnse Christenen. En we kwamen in actie voor het blindeninstituut Beit Jala in Bethlehem. We hebben toen € 2.000 mogen bijdragen.
In 2014 en 2015 steunen wij het dialoogcentrum Nes Ammim en het ouderenproject ATTA. We hebben in de 40-dagentijd na de sobere maaltijden in de Vrijheidskerk in 2014 een ZWO Classisavond gehad met Pieter Dronkers die werkzaam is in Nes Ammim. In 2015 was Hester Oosterbroek te gast. Zij heeft dia's laten zien van het ouderencentrum ATTA.
In deze Samen Verder willen wij u extra informatie geven over de projecten ATTA en Nes Ammim. We hopen dat u de zendingsbussen in Oost en Noord nog weet te vinden eind van dit jaar voor deze doelen zodat we dit met een tevreden gevoel kunnen afsluiten.

Nes Ammim
Nes Ammim is een internationale werk- en leefgemeenschap in Israël. De naam is Hebreeuws voor ‘banier van de volkeren’. De gemeenschap is in 1963 opgericht door (onder andere) een Nederlandse en een Zwitserse christen en een Israëlische jood. Het uitgangspunt was de dialoog en het vertrouwen tussen joden en christenen vergroten. Deze dialoog is de afgelopen jaren o.l.v. het Centre of Learning and Dialogue uitgebreid. Er vinden gesprekken plaats tussen inwoners van Israël met een uiteenlopende etnische en religieuze achtergrond. Ook is er een nieuwe wijk in aanbouw waar we proberen een divers, Israëlisch publiek te laten samenleven.
Nes Ammim wordt gerund door vrijwilligers uit Europa en medewerkers uit Israël. Sinds de oprichting hebben duizenden jongeren, gezinnen en senioren uit Nederland, Duitsland, Zwitserland en andere landen in het dorp gewoond en gewerkt. De voertaal in het dorp is Engels. Nes Ammim is altijd op zoek naar mensen die een uitdaging aandurven.

Ouderenorganisatie ATTA
Veel ouderen hebben het moeilijk in Palestina. Hun kinderen zijn naar het buitenland vertrokken of kunnen hen moeilijk bezoeken. De overheid biedt nauwelijks hulp. De christelijke organisatie ATTA helpt geïsoleerde bejaarden met maaltijden, onderdak, medische hulp en aandacht.
Tweederde van de Palestijnse ouderen zijn op een of andere manier hulpbehoevend. Ze zijn vaak slecht behuisd, verstoken van familiehulp, eten slecht en krijgen geen goede medische zorg. Traditioneel worden de meeste ouderen opgevangen door hun families, speciale instellingen voor ouderen zijn er weinig. Door de bezetting is tweederde van de bevolking werkloos. Veel kinderen kunnen hun ouders niet meer bereiken door de vele checkpoints. Ouderen zijn daardoor steeds meer op zichzelf aangewezen.
De christelijke organisatie ATTA traint verpleegkundigen die al met ouderen te maken hebben. ATTA zet 'ondersteuningspunten voor ouderen' op bij bestaande sociale instellingen, en probeert met bescheiden inkomen genererende activiteiten hun positie te verbeteren.

Hartelijke groeten van de ZWO Commissie tot eind 2015 bestaande uit Jan Dolfsma, Henk Bruins, Willem-Jan Stevens, Tiny Veenstra en Winny ter Veen.